NAV

Tønsbergadvokatene hjelper deg i saker mot NAV!

  • Arbeidsavklaring (AAP)
  • Ufør
  • Overgangsstønad
  • Dagpenger
  • Trygdebil
 

Har du fått et vedtak fra NAV som du ikke er enig i?

Tønsbergadvokatene opplever ofte at det lønner seg å klage dersom du har fått et vedtak fra NAV du ikke er fornøyd med.

Vi vet hva som er viktig i en klagesak og vi skriver klagen for deg, og hjelper ikke bare personer i hele Vestfold, men også i resten av landet.

Tønsbergadvokatene kan NAV-saker!

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

 

Send henvendelse

Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Relaterte fagartikler

Fagområder advokat, advokater, tønsbergadvokatene, osloadvokatene, tønsbergadvokat, osloadvokat, tønsberg, advokater

Kan NAV velge å se bort fra legeerklæring?

Har NAV rett til å se bort fra legeerklæring? En rekke ytelser krever at det foreligger en sykdom, f eks sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Hva som skal regnes som sykdom skal bygge på hva den...

Jobb/helse

Vant over NAV i sak om feilutbetalt stønad

Det er mange som opplever å motta en stønad fra NAV, som de tror de har krav på, for deretter at NAV senere fatter vedtak om tilbakebetaling. Slike saker er alvorlige for den enkelte. Det...

Jobb/helse

Tilbakebetalingskrav av ytelser fra NAV kan bli straffesak

Får du et tilbakebetalingskrav fra NAV av stønadspenger bør du vurdere å kontakte en advokat som kjenner regelverket godt. Ikke uvanlig med utbetalingsfeil Det er ikke uvanlig at trygdekontorene utbetaler for mye eller for lite...

Fagområder

Rett til arbeidsavklaringspenger på grunn av ADHD

Det gjør at mange som oppsøker NAV med denne lidelsen, blir møtt med et standpunkt om at de ikke har en sykdom som gir rett til stønad. En konkret avveining ut fra søkerens funksjonsevne skal...

NAV

Vant over NAV i sak om fibromyalgi

Dette problemet hadde også vår klient. Etter å ha hjulpet klienten gjennom klagebehandling i NAV Klageinstans og Trygderetten, vant Tønsbergadvokatene endelig frem med kravet for klient. Hans fibromyalgisykdom ble rettmessig anerkjent for det den er, og...

Bistandsadvokat

6 gode grunner til å bruke advokat ved skade

Ved skade - bruk personskadeadvokat Tønsbergadvokatene hjelper deg med å kreve korrekt erstatning fra den som har skadet deg eller fra forsikringsselskaper som ofte kan være ansvarlig ved skade. Melde- og foreldelsesfrister ved skade I de fleste forsikringsforhold er...

Fagområder

NAV snudde i tilbakebetalingssak

Det følger av folketrygdloven § 11-13 at arbeidsavklaringspenger kan innvilges i inntil 8 måneder mens søknaden om uføretrygd behandles. Klient fikk negativt avslag på uføretrygd av NAV lokalt. Mens han påklagde vedtaket, fortsatte han å...

Fagområder

Foreldelsesfrist av tilbakebetalingskrav fra NAV

Når er foreldelsesfrist på krav fra NAV Hvor mange år i ettertid kan NAV kreve pengene tilbake? Når anses kravet foreldet? I tillegg til den alminnelige foreldelsesfristen, foreligger det en spesialbestemmelse i foreldelsesloven § 10. Den...

Fagområder

Tilbakebetalingskrav fra NAV

Selv om NAV er skyld i feilutbetalingen Tilbakebetalingskrav kan du få selv om det har gått flere år, og det er NAV selv som er skyld i feilutbetalingen. Det vil kunne få store økonomiske konsekvenser for deg...

Jobb/helse

NAVs veiledningsplikt

NAVs veiledningsplikt  NAVs veiledningsplikt omfatter råd om hvilke stønader du bør søke på. Mange lurer på hvilke stønader de skal søke på hos NAV og hvordan de søker. Så lenge de ikke har en søknad inne hos...

Fagområder

NAV tiltak og behandling

Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak NAV krever at de som søker om uførestønad først gjennomgår NAV tiltak og behandling. For å ha krav på uføreytelser stilles det i Folketrygdloven § 12-5 krav til  arbeidsrettede NAV...

Fagområder

NAV ga medhold i sak om foreldrepenger

Russisk statsborger ble gravid i Norge Elena og Alexej giftet seg i Larvik i 2013. Elena kommer fra Russland. Alexej er norsk statsborger og jobber som overstyrmann på skip for et norsk rederi. Da Elena ble gravid, søkte hun om familiegjenforening...

Fagområder

NAV snudde i sak om ung ufør

Avslag fra NAV som ung ufør Hun hadde mottatt avslag på rettigheter som ung ufør på sin uføretrygd som følge av at NAV ikke anså hennes sykdom til å være av alvorlig nok karakter. Hun hadde slitt...

Fagområder

Hvor lenge kan du være i utlandet når du mottar trygd?

Hvis det viser seg at du har oppholdt deg for lenge i utlandet, kan nemlig trygd opphøre. Medlemskap i Folketrygden For rett til alderspensjon og uføretrygd er det et vilkår at du er medlem av Folketrygden. Personer...

Advokater som jobber med NAV

Alle advokater