Sluttpakke

Har du fått tilbud om sluttpakke?

  • Bør jeg takke ja?
  • Hva skjer hvis jeg avslår?
  • Er tilbudet gjenstand for forhandling?
  • Er det riktig at arbeidsgiver ikke kan strekke seg lenger?

Hva er akseptabelt for en sluttpakke

I mange situasjoner er arbeidsgiver tjent med en minnelig avvikling av arbeidsforholdet. Kanskje er det ønskelig med nedbemanning uten at vilkårene for oppsigelse er oppfylt.

En oppsigelseskonflikt kan få negative ringvirkninger for bedriften, særlig om den havner i retten. Du kan gå ut fra at arbeidsgiver ønsker å unngå dette. Det kan du selv også være tjent med. Men hva er riktig pris?

Det er en rekke forhold som påvirker omfanget av en fornuftig sluttpakke.
På den ene siden har du  lønn, ansennitet, oppsigelsestid og i hvilken grad oppsigelse er et alternativ. På den annen side virksomhetens behov for avklaring, for å holde øvrige ansatte fornøyd, for hvilken publisitet virksomheten får og annet. Alt dette måles opp mot sluttpakkens kostnad.

La Tønsbergadvokatene vurdere sluttpakken for deg!

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

 

Send henvendelse

Henvendelse New
Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Relaterte fagartikler

Oppsigelse diskriminering, prøvetiden, prøvetid, arbeidsgiver, Avskjediget, gravid, Drøftelsesmøte, sluttpakke, innkalt til drøftingsmøte, arbeidstillatelse

Sluttpakke ved oppsigelse

Hvis du står i fare for å miste jobben din, kan temaet "sluttpakke" komme opp for diskusjon. Sluttpakken vil oftest være en økonomisk kompensasjon som kan bidra til at arbeidstaker opprettholder sin økonomi mens han...

Jobb/helse diskriminering, prøvetiden, prøvetid, arbeidsgiver, Avskjediget, gravid, Drøftelsesmøte, sluttpakke, innkalt til drøftingsmøte, arbeidstillatelse

Drøftelsesmøte i arbeidskonflikt

Mange opplever tvister i arbeidsforhold og lurer på hva det innebærer. Hvorfor drøftelsesmøte Det er viktig at arbeidsgiveren får alle opplysningene som arbeidstakeren mener er relevant, slik at arbeidsgiveren kan ta en beslutning av om...

Advokater som jobber med Sluttpakke

Alle advokater