Skole

Har du hatt problemer med din skole? Du kan ha krav på erstatning!

  • Mobbing
  • Manglende skolegang
  • Eksamensjuks
  • Skoleplass

Tønsbergadvokatene kan hjelpe i saker som gjelder skole

Vi bistår mange personer som av ulike årsaker har mangelfull skolegang. Mangelfull skolegang har ofte store konsekvenser for den enkelte og du kan ha krav på erstatning for at skolen eller andre offentlige instanser har unnlatt å følge opp på en skikkelig måte.

Mange har dessverre opplevd å ha en veldig vanskelig skolegang på grunn av mobbing.

Tønsbergadvokatene er eksperter på erstatningsrett og kan vurdere om du har krav på erstatning!

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

Send henvendelse

Henvendelse New
Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Advokater som jobber med Skole

Alle advokater