Tomtefeste

Har du fått varsel om oppregulering av festeavgift på tomtefeste?

Fester du tomt til din bolig eller hytteeiendom og grunneier forsøker å presse opp festeavgiften er det ofte fordi bortfester som regel helst vil selge tomten.

Imidlertid er det vanskelig å sette riktig verdi på en festetomt. Man kan i alle fall ikke bygge på vanlig markedspris for en tilsvarende tomt.

Tomtefeste i Norge

Norge har nesten 300 000 boliger og hytter som ligger på festet tomt. Normalt har man betalt en svært lav festeavgift i året og da har det heller ikke vært mye tankevirksomhet rundt festeavgiften.

Når du løser inn en festeavtale er det i realiteten bare en mulig kjøper.

Riktig pris for innløsning av tomtefeste

Det er vanskelig å komme frem til hva som er riktig pris. Det er ikke slik at grunneier skal ha noen fordel av alt arbeidet du har gjort med for eksempel opparbeidelse av tomten og innlegging av vann og strøm. Når det gjelder vei til tomten har det stor betydning for verdien, og ofte er det områdets vel som har stått for utgiften til veibygget. I vellet er det du som har betalt inn penger og arbeidsinnsats. Da blir det ikke rimelig at bortfesteren skal ha den verdistigning som skyldes din innsats.
For bortfesteren vil verdien nærmest være null uten bygget til festeren.

Tønsbergadvokatene kan alt om tomtefeste og festeavtaler!

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

Send henvendelse

Henvendelse New
Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Relaterte fagartikler

Fagområder Gaver, festeavtaler, festetomten, advokat, advokater, tønsbergadvokatene, osloadvokatene, tønsbergadvokat, osloadvokat, tønsberg, advokater jobb helse, sluttpakke, oppsigelse, permittering advokat tønsbergadvokatene, tønsberg, død, klage,byggetillatelse, Utbyggingsplane, arvelov, pliktdelsarv

Hva er festetomtens verdi?

Leie av grunnen Dersom du bor på festet tomt betyr det at du ikke eier grunnen huset ditt står på. Du leier den av grunneier. I festeforhold kalles grunneier for bortfester og leier for fester. Etter hovedregelen i tomtefesteloven...

Eiendom hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

Landbruksunntaket

Innløsning av festetomter er høyaktuelt for tiden siden mange festere ønsker å eie festetomten sin. En del festere som krever innløsning av sin festetomt får til svar at innløsning ikke kan kreves på grunn av...

Tomtefeste hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

Ønsker du å innløse festetomt?

Nye regler for festetomt Det finnes i dag et sted mellom 300 000-350 000 som har festetomt i Norge. Av disse gjelder cirka 40 % bolighus og cirka 60 % hytter.  I og med de...

Tomtefeste Gaver, festeavtaler, festetomten, advokat, advokater, tønsbergadvokatene, osloadvokatene, tønsbergadvokat, osloadvokat, tønsberg, advokater jobb helse, sluttpakke, oppsigelse, permittering advokat tønsbergadvokatene, tønsberg, død, klage,byggetillatelse, Utbyggingsplane, arvelov, pliktdelsarv

Festeavtaler og festeavgiften - nye regler

Det er mange som lurer på hva de nye reglene innebærer for sin festeavtale. Hvordan bør du gå frem dersom du mottar krav om oppregulering av festeavgiften? Og hvilke regler gjelder dersom du ønsker å innløse festetomten sin?...

Båt Yrkesskade, Trafikkskade, Ektepakt, Voldtekt, Vederlagskrav, Samlivsbrudd, familievold, skadet, yrkesskadeerstatning, prisavslag, eiendomsmegling, erstatningsoppgjør, uførepensjon, fuktskade, husleie, rettshjelpforsikring, tilleggsarbeider, bruktbil, varmepumpe, Unge, Posttraumatisk, bilulykke i utlandet, registerreima, Forsikringsdekning, mishandling, rustskade, ung ufør, garanti, fuktskader, fuktskadet, Norwegian Claims Link, tiltak, veiledningsplikt, foreldelsesfrist, heving, overgrep, overfall, voldsoffer, Nyoppført bolig, identitetstyveri, eiendomsmegler, Trafikkskadet, mangler, forsikringsutbetaling, helsevern, ADHD, bruktbilgaranti, reklamasjonsfrister, tilbakebetalingskrav, erstatning, justert kilometerstand, bruktbil-garanti, stønad, naboens trær, tønsberg, tomtegrensen, Trær, tønsberadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, Alexander Dunsby familievold advokat, advokater, tønsbergadvokatene, osloadvokatene, tønsbergadvokat, osloadvokat, tønsberg, advokater eiendom personskade, advokat, tønsberg, tønsbergadvokatene, trampoline, bistandsadvokat, legeerklæring, legeerklæring, nabostøy, Tilbakebetalingskrav, Skatt, bilulykke, Bilansvar, Foreldelse, vesentlig mangel

Hva er rettshjelpforsikring?

Hva dekkes av rettshjelpforsikring Eksempler på kjente forsikringsprodukter med rettshjelpsforsikring er innboforsikring, villaforsikring, hytteforsikring, bilforsikring og båtforsikring. Forsikringen dekker langt på vei dine utgifter til advokat dersom det har oppstått en tvist. Det normale er at...

Advokater som jobber med Tomtefeste

Alle advokater