Haavard Homestad

Tittel
Advokat/ Partner
Fagområder
Barn, Barnevern, Bolig, Jobb/helse, Naboforhold, NAV & Tomtefeste
E-post
homestad@advokat.no
Telefon
+47 919 07 056

Kompetanse

Advokat Haavard Homestad er spesialist i eiendomsrett og i saker som knytter seg til NAV.

Advokat Haavard Homestad har bred erfaring innen for eiendomsrett. Han har skrevet spesialoppgave om ekspropriasjonsrett ved universitetet i Oslo. Han jobber fortrinnsvis innen for det fagområdet som i jussen kalles statisk tingsrett. Dette innebærer bl.a. hevd, bruksretter, naborett, veiretter og eiendomsgrenser. Han bistår også i saker som knytter seg til borettslag og sameier. Dette kan dreie seg om utkastelse eller tvangssalg av bolig på grunn av bråk, husdyrhold, ulovlig utleie mv.

Innenfor trygderett jobber Haavard Homestad med:

  • Uføretrygd
  • Ung ufør
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Sykepenger
  • Dagpenger
  • Grunn- og hjelpestønad
  • Foreldrepenger
  • Trygdebil
  • Tilbakekreving av feilutbetalt ytelse

Advokat Haavard Homestad har dessuten ført flere saker for retten innenfor arbeidsrett. Han har erfaring med lønnskrav og oppsigelses/avskjedssaker.

Erfaring

2023 - D.D.
Advokat/ Partner, Osloadvokatene AS
2020 - 2023
Advokat, Osloadvokatene AS
2018 - 2020
Advokatfullmektig, Osloadvokatene AS
2017 - 2017
Juridisk Assistent, Osloadvokatene AS

Utdannelse

2012 - 2017
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Våre advokater

Alle advokater