Om oss

Har du rett til fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning der det offentlige blant annet kan dekke dine advokatomkostninger.

Ordningen er begrenset til bestemte saksområder. På enkelte av disse får du fri rettshjelp uansett inntekt og formue, mens det på andre områder er betinget av at inntekt/formue er under de fastsatte grenser.

Fylkesmannen innvilger fri rettshjelp i blant annet saker vedrørende familie, klager på vedtak fra NAV, saker om oppsigelse i arbeid og saker i forbindelse med oppsigelse av leieavtale vedrørende bolig.

Les mer om saksområder og økonomiske vilkår

Hos Tønsbergadvokatene undersøker vi alltid muligheten for å få innvilget fri rettshjelp for deg.

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

 

Send henvendelse

Henvendelse New
Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.