Om oss

Kostnadsfri vurdering

Tønsbergadvokatene tilbyr en 15 minutters kostnadsfri vurdering av om du har en sak.

Vi går ikke videre med saken før du uttrykkelig gir oss oppdraget.

Lurer du på om du har en sak, kontakt Tønsbergadvokatene pr. telefon, mail, brev, via nettsiden eller ved personlig oppmøte. Vi svarer på alle henvendelser senest neste arbeidsdag.

Alle privatpersoner og små bedrifter kan få hjelp av en advokat hos Tønsbergadvokatene.

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

 

Send henvendelse

Henvendelse New
Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.