Om oss

Priser og betingelser for Tønsbergadvokatene

Dersom du må betale for bistanden selv, følger salæret av klientavtalen som inngås mellom deg og Tønsbergadvokatene ved oppdragets start. Denne tar utgangspunkt i medgått tid. Alminnelig timesats ligger mellom 1990 – 3600 kr + mva per time avhengig av sakstype.

Avtale priser ut fra sak

Klientavtalen er imidlertid individuell, og salæret kan påvirkes av flere forhold. For eksempel kan det for egenbetalende forbruker avtales lavere sats, det kan på enkelte sakstyper avtales fastpris, og en tredje mulighet er å knytte priser opp mot sakens utfall.
Spør oss gjerne hva vi kan tilby.

Betingelser skal imidlertid alltid være i tråd med advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Tønsbergadvokatene undersøker alltid om dine kostnader kan bli dekket ved fri rettshjelp, rettshjelpsdekning via din forsikring eller på annen måte.

Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse eller via skriftlig klientavtale om omfatter oppdraget.

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

Send henvendelse

Henvendelse New
Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.