Andrea Myhre

brygge
Tittel
Advokatfullmektig
Fagområder
Eiendom & Kontrakt
E-post
myhre@advokat.no
Telefon
+47 92 46 59 51

Kompetanse

Andrea Myhre er advokatfullmektig hos Osloadvokatene og er tilknyttet vår eiendomsgruppe.

Andrea har erfaring innen fast eiendom, forsikring og reklamasjoner. Hun har også arbeidet noe med familie- og arverett, samt med pengekrav og andre rettsfelt. Andrea har i løpet av fullmektigtiden fått mye erfaring, både med prosedyre, mekling og med å utarbeide avtaler og andre juridiske dokumenter.

Andrea har også fra sin tid som jurist for byggesaker i Sandefjord Kommune opparbeidet seg god kompetanse innenfor plan- og bygningsrett og forvaltningsrett.

Erfaring

2022 - 2023
Advokatfullmektig, Advokat Bratteng AS
2017 - 2022
Juridisk rådgiver og faglig teamleder, Sandefjord Kommune

Utdannelse

2018 - 2019
Kommunikasjon og samhandling i plan- og byggesaksbehandling, Universitetet i Sørøst-Norge
2015 - 2017
Mastergrad i juss, Universitetet i Oslo
2011 - 2014
Bachelor i juss, Høgskolen i Lillehammer

Fagartikler av Andrea

Eiendom brygge,

Søknad om endring eller utskiftning av brygge

Endring eller utskifting av brygge Plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav b oppstiller krav om søknad for "vesentlige endring eller vesentlig reparasjon" av brygger. Når et tiltak skal anses for å medføre "vesentlig...

Naboforhold hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

Sjøutsikten var redusert av hekken

I 2020 avsa lagmannsretten en dom hvor spørsmålet var om naboens hekk måtte fjernes fordi den hindret mannens utsikt. Mellom mannen og naboen lå et lite område med mindre vegetasjon. Området var regulert som et...

Kjøp/salg hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

Sluket var det høyeste punktet på badet

Kjøp og salg av bolig kan være komplisert. Hva gjør du dersom du oppdager en feil med sluket i den nye boligen? I 2008 avsa lagmannsretten dom i sak hvor kjøperen oppdaget feil med sluket...

Kjøp/salg hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

Prisavslag etter boligkjøp - boligen hadde mangler ved rørene

Feil ved røranlegg i boligen kan føre til alvorlig bygningsskader. Røranlegget i boligen som ble solgt i Tønsberg fremstod som ufagmessig utført og kjøper krevde avslag i salgsprisen. Boligen i Tønsberg sentrum ble markedsført med...

Naboforhold hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

Er servitutten personlig eller reell?

En servitutt er en begrenset rådighetsrett over en annens eiendom. En servitutt kan også kalles for en heftelse på en eiendom. Servitutten kan være tidfestet eller evigvarende.  En servitutt blir i utgangspunktet etablert ved avtale...

Våre advokater

Alle advokater