Prisavslag etter boligkjøp - boligen hadde mangler ved rørene

Feil ved røranlegg i boligen kan føre til alvorlig bygningsskader. Røranlegget i boligen som ble solgt i Tønsberg fremstod som ufagmessig utført og kjøper krevde avslag i salgsprisen.

Boligen i Tønsberg sentrum ble markedsført med «Nytt elektrisk anlegg og røropplegg» og «Boligen har vært modernisert og betydelig påkostet de senere år». Kjøperen av boligen ble derfor overrasket da han oppdaget at boligen var teknisk mangelfull. Det var tre lekkasjer fra vannrørene og den ansvarlig rørleggeren benektet å ha hatt noe med arbeidene å gjøre.

Kjøper krevde prisavslag og selgeres forsikringsselskap motsatte seg kravet. Saken endte til slutt i tingretten. Dommen ble avsagt i 2009.

Prisavslag

Utgangspunktet er at kjøper kan kreve et forholdsmessig prisavslag, dersom det foreligger en mangel ved boligen, jf. avhendingsloven § 4-12 (1). Kjøper hevdet at boligens røranlegg utgjorde en mangel siden boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, jf. avhendingsloven § 3-9.

Rør

Retten pekte på at tre vannlekkasjer tydet på at røranlegget ikke holdt mål. Retten beskrev selv røropphenget i kjelleren som et «skjærereir av rør». Rørene representerte et ufagmessig røropplegg og var en betydelig risiko for alvorlig bygningsmessige skader.

Retten fant at forholdet klart utgjorde en mangel og at kjøper hadde krav på prisavslag tilsvarende kostnaden å gjøre røropplegget fagmessig.

Resultat

Retten dømte selgeres forsikringsselskap til å betale kjøper 400 000 kroner i prisavslag. Forsikringsselskapet ble også dømt til å dekke alle kjøpers saksomkostninger i saken

Ta kontakt med Osloadvokatene avdeling Tønsberg

Dersom du har spørsmål om mangler, prisavslag eller annet knyttet til bolig kjøp, ta kontakt med Osloadvokatene avdeling Tønsberg. Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring med boligkjøp.

Ofte er dine utgifter til advokat dekket gjennom innboforsikringen din. Vi hjelper deg alltid å undersøke din dekning.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.