Velkommen til Tønsbergadvokatene!


Tønsbergadvokatene hjelper både privatpersoner og små bedrifter. Tønsbergadvokatene har lang erfaring innen familierett, arv, samlivsbrudd, eiendom, personskade, forbrukersaker, NAV-saker, oppsigelse, sluttpakke og barnevernsaker. Ring oss på  33 35 08 90 eller kontakt oss på epost post@tonsbergadvokatene.no

Trenger
du advokat?

Send oss en henvendelse hvis du har et juridisk
problem. Vi tar kontakt med deg i løpet av 24
timer.

Send henvendelse

Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.
24 timer

Våre advokater

Alle advokater

Siste fagartikler

Fagområder tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, Alexander Dunsby familievold advokat, advokater, tønsbergadvokatene, osloadvokatene, tønsbergadvokat, osloadvokat, tønsberg, advokater eiendom personskade, advokat, tønsberg, tønsbergadvokatene

Ja, du trenger advokat for å søke voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning skriver på sine nettsider at du kan søke uten advokat, men det bør du aldri gjøre. Her skal jeg si deg hvorfor: Advokat er gratis I voldsoffersaker kan du få dekket utgifter...

Fagområder Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene

Permittering – hvilke regler gjelder?

Koronaviruset gjør at mange virksomheter har betydelig ordresvikt og mange arbeidstakere står i fare for eller har blitt permittert. Permittering er midlertidig opphør av arbeidsforholdet på grunn av virksomhetens forhold. Permittering kan foretas når saklig...

Fagområder Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene

Plan- og bygningsrett

I Tønsbergadvokatene har vi advokater som arbeider med plan- og bygningsrett. Vi kan tilby bistand i alle saker som gjelder plan- og bygningsrett og vi kan bistå i alle klagesaker etter plan- og bygningsloven. Aktuelt...

Fagområder Advokat Stefan Snarvold

Barneforsikring

Barneforsikring er et forsikringsprodukt som tilbys av de fleste norske forsikringsselskap. Hva er barneforsikring? Barneforsikring er ment å være et supplement til det som er dekket av det offentlige, som for eksempel medisinsk behandling. Videre...