Velkommen til Tønsbergadvokatene!


Tønsbergadvokatene hjelper både privatpersoner og små bedrifter. Tønsbergadvokatene har lang erfaring innen familierett, arv, samlivsbrudd, eiendom, personskade, forbrukersaker, NAV-saker, oppsigelse, sluttpakke og barnevernsaker. Ring oss på  33 35 08 90 eller kontakt oss på epost post@tonsbergadvokatene.no

Trenger
du advokat?

Send oss en henvendelse hvis du har et juridisk
problem. Vi tar kontakt med deg i løpet av 24
timer.

Send henvendelse

Henvendelse New
Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.
24 timer

Våre advokater

Alle advokater

Siste fagartikler

Eiendom brygge,

Søknad om endring eller utskiftning av brygge

Endring eller utskifting av brygge Plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav b oppstiller krav om søknad for "vesentlige endring eller vesentlig reparasjon" av brygger. Når et tiltak skal anses for å medføre "vesentlig...

Bolig

Hvordan bør man eie bolig med kjæresten?

Endelig har du og kjæresten vunnet budrunden. Banken har gitt dere et felles lån, og dere gleder dere til å flytte inn i ny bolig. Dersom dere ikke går inn med like mye egenkapital er...

Oppsigelse uføretrygd, stillingsvern, omsorgsovertakelse, endringssøksmål

Stillingsvern: Oppsigelse

Stillingsvernet står sterkt i Norge. Det betyr at det terskelen for å si opp en arbeidstaker er høy. Ta kontakt med oss dersom du mener at du har fått en urettmessig oppsigelse. Vi sjekker om...

NAV uføretrygd, stillingsvern, omsorgsovertakelse, endringssøksmål

Full seier i sak om uføretrygd

Nylig var en sak om uføretrygd oppe i Trygderetten. Hovedspørsmålet i saken knyttet seg til virkningstidspunktet for uføretrygd. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater vant kvinnen frem. Sakens bakgrunn Kvinnen fikk medhold i at...