Oppsigelse

Har du fått oppsigelse fra jobben?

  • Er oppsigelsen usaklig?
  • Har arbeidsgiver fulgt lovens krav?
  • Er det avholdt forhandlinger?
  • Er alternativene vurdert tilstrekkelig?

Arbeidstaker i Norge har et sterkt vern mot oppsigelse

Har du fått varsel om oppsigelse, skal det avholdes forhandlingsmøte innen 2 uker. Der vil man forsøke å løse saken i minnelighet. Tønsbergadvokatene kan bli med under møtet. Vi kan hjelpe deg med å bestride en avskjed eller en oppsigelse. Dette kan innebære et krav om å stå i stillingen, erstatning, eller begge.

Arbeidsgiver må dokumentere vilkårene

Det er vanskelig å si opp ansatte i Norge. Det er arbeidsgiver som må dokumentere at vilkårene er oppfylt. Som regel må en oppsigelse enten begrunnes i forhold ved den ansatte eller forhold ved virksomheten, typisk dårlig økonomi.
Uansett må arbeidsgiver være saklig og overholde fristene. Å mobbe en ansatt slik at han slutter vil medføre et erstatningsansvar for arbeidsgiver som er langt høyere enn ved en ryddig avvikling av arbeidsforholdet. Noen får valget mellom å bli sagt opp eller å si opp seg.

Som regel kommer du best ut i forhold til NAV og etter arbeidsmiljøloven ved å la arbeidsgiver måtte si deg opp. Det er sjelden noe som helst å tjene på å velge å si opp selv. Du vil uansett ha krav på attest.

Sluttpakke

Vår erfaring er at oppsigelsessaker ofte ender opp med et spørsmål om sluttpakke der man diskuterer etterlønn og oppreisning for den ansatte. Sett fra arbeidsgivers side er det ofte bedre å få lagt saken bak seg fremfor at en ansatt lager uro på arbeidsplassen.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved oppsigelse og nedbemanning!

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

Send henvendelse

Henvendelse New
Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Relaterte fagartikler

Oppsigelse uføretrygd, stillingsvern, omsorgsovertakelse, endringssøksmål

Stillingsvern: Oppsigelse

Stillingsvernet står sterkt i Norge. Det betyr at det terskelen for å si opp en arbeidstaker er høy. Ta kontakt med oss dersom du mener at du har fått en urettmessig oppsigelse. Vi sjekker om...

Oppsigelse diskriminering, prøvetiden, prøvetid, arbeidsgiver, Avskjediget, gravid, Drøftelsesmøte, sluttpakke, innkalt til drøftingsmøte, arbeidstillatelse

Ugyldig sagt opp i prøvetiden

Som ansatt har du et vern mot usaklig oppsigelser. Dette gjelder også mens du er i prøvetid. Nylig avgjorde lagmannsretten en sak hvor spørsmålet var om arbeidsgivers oppsigelse av en arbeidstaker som var i prøvetid...

Jobb/helse diskriminering, prøvetiden, prøvetid, arbeidsgiver, Avskjediget, gravid, Drøftelsesmøte, sluttpakke, innkalt til drøftingsmøte, arbeidstillatelse

Oppsigelse av gravid arbeidstaker

Vern mot oppsigelse når du er gravid Beviskravene er skjerpet ved oppsigelser under graviditet, og det gjelder en "omvendt bevisbyrderegel". Dersom du blir sagt opp mens du er gravid, skal oppsigelsen sies å ha sin...

Oppsigelse diskriminering, prøvetiden, prøvetid, arbeidsgiver, Avskjediget, gravid, Drøftelsesmøte, sluttpakke, innkalt til drøftingsmøte, arbeidstillatelse

Sluttpakke ved oppsigelse

Hvis du står i fare for å miste jobben din, kan temaet "sluttpakke" komme opp for diskusjon. Sluttpakken vil oftest være en økonomisk kompensasjon som kan bidra til at arbeidstaker opprettholder sin økonomi mens han...

Jobb/helse diskriminering, prøvetiden, prøvetid, arbeidsgiver, Avskjediget, gravid, Drøftelsesmøte, sluttpakke, innkalt til drøftingsmøte, arbeidstillatelse

Drøftelsesmøte i arbeidskonflikt

Mange opplever tvister i arbeidsforhold og lurer på hva det innebærer. Hvorfor drøftelsesmøte Det er viktig at arbeidsgiveren får alle opplysningene som arbeidstakeren mener er relevant, slik at arbeidsgiveren kan ta en beslutning av om...

Oppsigelse diskriminering, prøvetiden, prøvetid, arbeidsgiver, Avskjediget, gravid, Drøftelsesmøte, sluttpakke, innkalt til drøftingsmøte, arbeidstillatelse

Har du blitt avskjediget?

Avskjedigelse  Etter arbeidsmiljøloven § 15-14 kan en arbeidstaker avskjediges dersom vedkommende har gjort seg skyldig i "grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen". En avskjed innebærer at arbeidsgiver gir arbeidstaker et påbud om øyeblikkelig...

Advokater som jobber med Oppsigelse

Alle advokater