Bolig

Har du oppdaget feil og mangler på bolig du har kjøpt?

  • Er bolig mindre enn du trodde?
  • Er det lekkasje fra badet?
  • Er det tegn til fukt og råte?
  • Er det rotteangrep i huset ditt?

Hvis selgeren av bolig ikke holder avtalen, kan du som kjøper ha rett til å klage.

En forsinkelse kan gi deg rett til erstatning.
Mange boligkjøpere oppdager forhold ved boligen som de ikke visste om på forhånd.

Boligen skal være i samme stand som den var på visning. Oppdager du forhold ved boligen som selger ikke har opplyst om, kan du kreve retting, prisavslag og/eller erstatning.

Tønsbergadvokatene tar saken for deg og søker om at forsikringsselskapet ditt dekker advokatutgiftene.

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

 

Send henvendelse

Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Relaterte fagartikler

Bolig

Nå trenger du ikke søke om byggetillatelse

Søknadsplikt Som regel må du ha byggetillatelse for det meste du skal bygge. Dette gjelder enten du skal utvide huset eller sette opp en garasje. Før du skal sette i gang er det viktig å byggemelde endringene slik at...

Bolig

Eiendomsmegler måtte erstatte fellesgjeld

Fellesgjeld høyere enn eiendomsmegler hadde oppgitt Hun kjøpte en leilighet i et borettslag på våren. Da hun mottok selvangivelsen, så hun at fellesgjelden på leiligheten var mye høyere enn det hun hadde fått opplyst ved kjøpet....

Bolig

Nyoppført bolig - garanti mot feil og mangler

Nyoppført bolig - fallgruver Ved kjøp av nyoppført bolig er det garanti mot feil og mangler, men også mange fallgruver. Hvis du har kjøpt en bolig som er under oppføring, gjelder Bustadoppføringsloven. Denne loven inneholder...

Bolig

Fikk prisavslag på bolig fra Norwegian Claims Link

Det tilsvarer et arealavvik på 9,3%. Han fremmet krav om prisavslag mot selgers eierskifteforsikringsselskap som var Norwegian Claims Link. De mente at det var krav om verdiminus for å få rett til prisavslag. Ettersom boligen var videresolgt...

Båt

Hva er rettshjelpforsikring?

Hva dekkes av rettshjelpforsikring Eksempler på kjente forsikringsprodukter med rettshjelpsforsikring er innboforsikring, villaforsikring, hytteforsikring, bilforsikring og båtforsikring. Forsikringen dekker langt på vei dine utgifter til advokat dersom det har oppstått en tvist. Det normale er at...

Bolig

Økning av husleie

Kan huseier øke husleie? Husleiekontrakten er avgjørende i forhold til husleien. Huseier kan ikke øke husleie i ettertid - hvis dette ikke skjer med utgangspunkt i indeksreguleringen eller tilpasning til gjengs leie. Indeksregulering av husleie -...

Bolig

Eiendomsmegling - vi hjelper deg med kjøp og salg av bolig

Tønsbergadvokatene hjelper deg  Eiendomsmegling - vi hjelper deg med kjøp og salg av bolig. Når du skal kjøpe eller selge en bolig eller fritidseiendom er det endel papirer som må fylles ut. I prinsippet kan du gjøre mye av...

Bolig

Kjøpte hus med feil og mangler på terrasse

Hadde eierskifteforsikring ved kjøp av hus - ikke fornøyd med tilbud Selger hadde tegnet eierskifteforsikring. Saken startet med at kjøperne selv reklamerte til forsikringsselskapet på mangler ved en terrasse på huset som ikke hadde tilstrekkelig fall. Feilen...

Advokater som jobber med Bolig

Alle advokater