Kjøpte hus med feil og mangler på terrasse

Bør du kontakte advokat ved vesentlige feil og mangler ved huskjøp?

Hadde eierskifteforsikring ved kjøp av hus – ikke fornøyd med tilbud

Selger hadde tegnet eierskifteforsikring. Saken startet med at kjøperne selv reklamerte til forsikringsselskapet på mangler ved en terrasse på huset som ikke hadde tilstrekkelig fall. Feilen førte til fukt og lekkasje i huset.

Som fullt og endelig oppgjør for feil og mangler ved huset ga Protector Forsikring opprinnelig et tilbud på 380 000,-.
Kjøperne var ikke fornøyd med dette tilbudet og opplevde at forsikringsselskapet var vanskelige å samarbeide med når de ba om den erstatningen de mente at de hadde krav på.

Kjøperne tok derfor kontakt med Tønsbergadvokatene ved advokat Dunsby som bisto med råd og veiledning i prosessen videre med reklamasjon på hus.
Flere fagkyndige ble kontaktet og det ble avdekket flere feil og mangler som det ble reklamert på fortløpende.

Vesentlige feil og mangler

I saken ble det anført at selger burde gitt opplysninger om flere av de manglene som ble avdekket. For de manglene som ikke var kjent, ble det anført at de var så vesentlig at man likevel hadde krav på et prisavslag i saken etter avhendingsloven § 4-12.

Saken endte med at kjøperne fikk utbetalt 1 110 000,- fra Protector Forsikring. Saken ble løst uten rettslig behandling.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om hus og eiendom

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Bolig var mindre i areal enn hva selger sa – hva kan du kreve i prisavslag?
Megler måtte erstatte fellesgjeld