Hva er rettshjelpforsikring?

Mange har forsikringsdekning for utgifter til advokat uten at de vet det! Rettshjelpforsikring ligger normalt inne som en dekning under andre kjente forsikringsprodukter.

Hva dekkes av rettshjelpforsikring

Eksempler på kjente forsikringsprodukter med rettshjelpsforsikring er innboforsikring, villaforsikring, hytteforsikring, bilforsikring og båtforsikring.

Forsikringen dekker langt på vei dine utgifter til advokat dersom det har oppstått en tvist. Det normale er at forsikringen dekker advokatkostnader opp til 80-100 000,-.
Rettshjelpforsikring har en fast egenandel som kan ligge mellom 2 000 til 5 000,-. Mest normalt er 4 000,-. I tillegg må klienten betale 20 % av det overskytende.

Eksempel:
Samlede utgifter til advokaten utgjør 25 000,-, din egenandel 8 200 ,-, forsikringsselskapets andel 16 800,-.
En mer omfattende sak som kanskje ender i rettsapparatet – advokatutgiftene kommer på 80 000,-, din egenandel 19 200,-, selskapets andel 60 800,-.

Det at forsikringsselskapet på denne måten dekker det vesentligste av advokatutgiftene, får ofte stor betydning når du skal vurdere om du ser deg råd til å forfølge sin sak videre.

Hva er rettshjelpforsikring?

Rettshjelpforsikringen dekker rettshjelp til svært mange ulike saker. Det er forsikringsvilkårene som regulerer hvilke tvister som dekkes. Det vil si at tvister som ikke dekkes er nevnt som unntak i vilkårene.

Eksempler på type saker som normalt dekkes:

  • nabotvister
  • reklamasjonssaker ved kjøp av bil, båt og bolig
  • reklamasjon på håndverktjenester
  • enkelte personskadesaker

Eksempler på saker som normalt ikke dekkes:

  • arvesaker
  • barnefordelingssaker
  • skilsmisseskiftesaker

Dette kan være forskjellig fra selskap til selskap. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med enten oss eller selskapet for å få vurdert om du har en sak med dekning.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om rettshjelpforsikring

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Har du krav på fri rettshjelp