Nyoppført bolig - garanti mot feil og mangler

Nyoppført bolig – fallgruver

Ved kjøp av nyoppført bolig er det garanti mot feil og mangler, men også mange fallgruver.

Hvis du har kjøpt en bolig som er under oppføring, gjelder Bustadoppføringsloven. Denne loven inneholder en garanti som beskytter kjøpere av nyoppførte boliger. Garantien ivaretar kjøpernes interesser i forhold til entreprenøren / utbygger. Du som kjøper er dermed beskyttet mot urimelige avtalevilkår, mangler og byggefeil.

Ingen oppgraderingsbehov i nyoppført bolig

En annen fordel ved å kjøpe en helt ny bolig, i stedet for en brukt, er at alt av rør, elektriske anlegg og så videre er helt nytt, slik at det ikke vil oppstå noen oppgraderingsbehov på mange år. I dag stilles det i tillegg helt andre krav til teknisk standard, enn hva man gjorde tidligere.

Dette gir forutsigbarhet for kjøpere av nye boliger, da de ikke vil bli overrasket med store summer til oppgradering. Likevel er du utsatt for byggefeil og konstruksjonsfeil. Dette har vært et problem med nybygg fra de siste 10 årene.

Mange fallgruver ved nyoppført bolig

Det er i midlertid mange fallgruver når du kjøper ny bolig. Tønsbergadvokatene anbefaler at du har særlig fokus på følgende:

  • Les salgsoppgaven og utkastet til kontrakten med vedleggene nøye. Et spørsmål kan være om selger kan gå fra kontrakten uten ansvar lenge etter at man er forpliktet av avtalen?
  • Vær oppmerksom på at selger ofte tar forbehold om at et visst antall enheter må selges før byggestart? Få avklart dette tidlig, slik at du ikke er bundet til en usikker kontrakt lenge. Hvilke forbehold er tatt? Hva betyr dette for deg?
  • Det kan innebære mindre usikkerhet å kjøpe i et prosjekt som snart er ferdigstilt, men dette kan også blir dyrere og gi mindre valgmuligheter. Sjekk kontrakten om den har en klar dato for når boligen skal være innflytningsklar? Hvis den regulerer det, og denne datoen ikke overholdes, har du krav på dagmulkt.
  • Vær oppmerksom på at selger skal ha stilt ferdigstillelsesgaranti etter bufl. § 12 ved kontraktsignering. Du har ikke noen plikt til å betale noe før slik garanti er stilt. Garantien gjelder i 5 år etter overtakelsen av huset, og skal dekke en sum som utgjør minst 10 % av vederlaget man betalte for huset. Blir et krav gjort gjeldende senere enn overtakelsen, er det likevel tilstrekkelig at denne summen kun utgjør 5 % av vederlaget.
  • I tillegg forbyr lovens §§ 46 og 47 at entreprenøren får forskuddsbetaling. Eventuelt innbetalt kjøpesum må settes inn på meglers klientkonto, hvor den vil være utilgjengelig for utbygger frem til boligen er ferdigstilt og overlevert til kjøper, og skjøtet er tinglyst.
  • Videre anbefaler vi at du merker deg hvordan kontrakten regulerer overtakelsen. På dato for overtakelse må du skrive i protokollen det du ser av mangler ved leiligheten og eventuelt det beløpet du ønsker å holde tilbake til sikkerhet for selgers utbedring av manglene. Du kan holde tilbake beløp helt frem til overskjøting er skjedd. Du må imidlertid alltid sørge for å reklamere skriftlig til selger med det samme du oppdager avvik fra det som er avtalt.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om kjøp av nyoppført bolig

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Bolig var mindre enn selger sa
Megler måtte erstatte fellesgjeld