Fikk prisavslag på bolig fra Norwegian Claims Link

Da han skulle selge leiligheten sin, oppdaget han at den var 8 kvadratmeter mindre enn det han fikk opplyst da han kjøpte den.

Det tilsvarer et arealavvik på 9,3%. Han fremmet krav om prisavslag mot selgers eierskifteforsikringsselskap som var Norwegian Claims Link. De mente at det var krav om verdiminus for å få rett til prisavslag. Ettersom boligen var videresolgt med gevinst, avslo de kravet om prisavslag.

Tønsbergadvokatene klagde til Finansklagenemnda og viste til at opplysningene om arealet hadde stor innvirkning på kjøpet. Økningen i pris pr kvadratmeter vil også være motiverende for en kjøper. Derfor mente vi at arealavviket i seg selv var en mangel som ga rett til prisavslag.

Finansklagenemnda var enig i at et arealavvik på 9,3% av kjøpesummen var en mangel etter Avhendingsloven. De ga kjøperen medhold i at han hadde rett til prisavslag.

Norwegian Claims Link

Finansklagenemnda uttalte at de hadde vanskelig for å skjønne NCL (Norwegian Claims Link) påstand. For det første fordi det var krevd prisavslag, ikke erstatning. For det andre viste Finansklagenemnda til at det dreide seg om å korrigere vederlaget – ikke å erstatte det tap kjøperen har lidd eller kan komme til å lide. Dessuten må det antas at kjøperne kunne fått enda bedre pris for leiligheten om den kunne selges med et større areal.

Vår klient fikk prisavslag på bolig. Prisavslaget ble utmålt i forhold til avviket og satt til to tredjedeler av denne matematiske beregningen. I tillegg fikk kjøperen dekket utgiftene til oppmåling og forsinkelsesrenter.

En avgjørelse i Finansklagenemnda er kun rådgivende, men i denne saken valgte forsikringsselskapet å rette seg etter nemndas uttalelse og utbetale prisavslaget.

Har du oppdaget mangel på boligen, bistår vi gjerne med å fremme krav mot selger og selgers eierskifteforsikringsselskap.

Har du spørsmål om mangel på bolig? Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Relaterte saker:

Bolig er mindre i areal enn hva selger sa – hva kan du kreve i prisavslag?