Økning av husleie

Mange utleiere ønsker å justere leien opp slik at de får mest mulig for boligen de leier ut, og leietakerne opplever til stadighet at utleierne prøver seg på økt husleie uten at de har rett til det.

Kan huseier øke husleie?

Husleiekontrakten er avgjørende i forhold til husleien. Huseier kan ikke øke husleie i ettertid – hvis dette ikke skjer med utgangspunkt i indeksreguleringen eller tilpasning til gjengs leie.

Indeksregulering av husleie – husl. § 4-2

Retten til indeksregulering gjelder både tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter. Bestemmelsen er ufravikelig ved boligutleie. Utleier kan kun kreve økning av husleie i samsvar med konsumprisindeksen en gang i året. Dette kan kun skje dersom utleier har gitt minst èn måneds skriftlig varsel. Konsumprisindeksen settes av Statistisk sentralbyrå og viser prisutviklingen på varer og tjenester som forbrukere etterspør.

Økning av husleie kan først skje ett år etter at husleiekontrakten ble inngått. Dersom konsumprisindeksen går ned, kan leietaker kreve at husleien settes ned med tilsvarende nedgang. Renteøkninger gir ikke utleier rett til å justere husleien utover det konsumprisindeksen tilsier.

Tilpasning til gjengs husleie – husl. § 4-3

Retten til gjengs leie gjelder også både tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter. Også denne bestemmelsen er ufravikelig ved boligutleie. Har leieforholdet vart i minst 2 1/2 år, kan utleier kreve at leien blir tilpasset gjengs leie. Samtidig kan endringen i husleien tidligst skje seks måneder etter at utleier har sendt skriftlig krav. Leier må altså ha bodd i boligen i minst tre år før husleien kan tilpasses gjengs leie. Dersom gjengs leie er lavere enn det husleieren betaler, kan du på samme vilkår kreve at husleien settes ned til gjengs leie.

Hva er gjengs leie?

Gjengs leie regnes ut ved å sammenlikne liknende husrom og avtalevilkår. Du skal altså sammenlikne både med boliger av lik størrelse, beliggenhet og standard, i tillegg til avtalevilkår, slik som oppsigelsestid. Det kan være vanskelig å finne tilstrekkelig informasjon om dette, så fastsettelsen blir ofte skjønnsmessig.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om økning av husleie

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Dette må du vite om depositum i leieforhold
Fremleie av leilighet