Hvordan bør man eie bolig med kjæresten?

Endelig har du og kjæresten vunnet budrunden. Banken har gitt dere et felles lån, og dere gleder dere til å flytte inn i ny bolig. Dersom dere ikke går inn med like mye egenkapital er det imidlertid viktig å sørge for at papirarbeidet blir gjort riktig. En liten feil når kjøpekontrakten signeres, kan gjøre at du taper flere hundre tusen kroner ved et eventuelt samlivsbrudd.

byggemelding, ikke byggemeldt, råte, nabovarsel, bolig

Ikke gå i 50/50 fella

Ofte legger man sammen egenkapitalen sin og kjøper bolig i fellesskap. Eiendomsmegleren setter da ofte eierbrøken automatisk til 50/50 når skjøtet skal tinglyses. Dersom eierforholdet reelt sett er annerledes er det imidlertid viktig å si i fra til megleren. Det kan for eksempel være at den ene har større egenkapital eller betaler mer på huslånet enn den andre. Mange konflikter ved samlivsbrudd oppstår på grunn av at eierbrøken er satt feil.

Hvordan bør man eie bolig med kjæresten?

Det er viktig å ikke kun ta hensyn til egenkapital når man skal beregne eierbrøken. Det er viktig å også ta hensyn til hvor mye lån man har. Dette kan belyses gjennom et eksempel hvor et samboerpar har kjøpt en bolig til 10 millioner kroner. Den ene går inn med 1 million kroner i egenkapital mens den andre går inn med 500 000 kroner. Sammen tar paret opp et lån på 8, 5 millioner kroner som deles likt – som vil si et lån på 4 250 000 kroner hver. Om man kun tar hensyn til egenkapitalen i et slikt tilfelle, blir eierbrøken 33/67. Men om man tar hensyn til lånet har den ene samboeren bidratt med 5 250 000 kroner, mens den andre samboeren har bidratt med 4 750 000 kroner. Da blir eierbrøken 47,5/52,5, som er det som blir riktig fordeling i dette eksempelet.

Feil eierbrøk

Det kan være til ugunst både for den som betaler mest og den som betaler minst på boligen at eierforholdene ikke er riktig tinglyst eller avklart i en samboerkontrakt. Ved oppussing og oppgradering av boligen er det for eksempel viktig å ta hensyn til eierforholdene. Oppussing kan bidra til verdistigning, og ved å betale for en større andel enn du har eierskap til, vil du bidra til at samboeren din blir rikere.

Et annet eksempel hvor feil eierbrøk kan være problematisk er ovenfor kreditorer. Opparbeider samboeren din seg mye usikret gjeld, gjennom for eksempel forbrukslån og kredittkort, kan kreditorene ta pant i samboerens andel av boligen. Står samboeren oppført med 50 % eierandel på skjøtet, kan de ta pant i 50 % av boligen – selv om samboeren i realiteten ikke eier 50 %. Det er derfor viktig at riktig eierbrøk fremgår av skjøtet som tinglyses.

Viktigheten av riktig eierbrøk

Er ikke eierforholdene som fremgår av skjøtet riktig, viser eksemplene ovenfor at man risikerer å tape mye penger. Skjer det endringer i eierforholdene, er det derfor viktig å tinglyse den nye eierbrøken. Videre anbefaler vi alle samboere å inngå samboerkontrakt. Da sikrer man hva som skjer hvis samboerforholdet tar slutt. Ta kontakt med oss, vi hjelper til med dette.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.