Eiendom og eiendomsrett

Les mer om:

Tønsbergadvokatene har bred kompentanse innen eiendom og eiendomsrett.

Skal du selge boligen, lage en kjøpekontrakt eller lurer du på om du kan klage på naboens trær eller en bolig du har kjøpt, så kan vi hjelpe deg videre.

Vi bistår innen rettsområdene kjøp og salg av fast eiendom, oppføring av bolig, entreprise, kontrakter, mangler og naborett.

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

Yrkesskade, Trafikkskade, Ektepakt, Voldtekt, Vederlagskrav, Samlivsbrudd, familievold, skadet, yrkesskadeerstatning, prisavslag, eiendomsmegling, erstatningsoppgjør, uførepensjon, fuktskade, husleie, rettshjelpforsikring, tilleggsarbeider, bruktbil, varmepumpe, Unge, Posttraumatisk, bilulykke i utlandet, registerreima, Forsikringsdekning, mishandling, rustskade, ung ufør, garanti, fuktskader, fuktskadet, Norwegian Claims Link, tiltak, veiledningsplikt, foreldelsesfrist, heving, overgrep, overfall, voldsoffer, Nyoppført bolig, identitetstyveri, eiendomsmegler, Trafikkskadet, mangler, forsikringsutbetaling, helsevern, ADHD, bruktbilgaranti, reklamasjonsfrister, tilbakebetalingskrav, erstatning, justert kilometerstand, bruktbil-garanti, stønad, naboens trær, tønsberg, tomtegrensen, Trær, tønsberadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, Alexander Dunsby familievold advokat, advokater, tønsbergadvokatene, osloadvokatene, tønsbergadvokat, osloadvokat, tønsberg, advokater eiendom personskade, advokat, tønsberg, tønsbergadvokatene, trampoline, bistandsadvokat, legeerklæring, legeerklæring, nabostøy, Tilbakebetalingskrav, Skatt, bilulykke, Bilansvar, Foreldelse, vesentlig mangel

Velg tema

«Bolig»


Hvis selgeren av bolig ikke holder avtalen, kan du som kjøper ha rett til å klage. En forsinkelse kan gi deg rett til erstatning. Mange...

«Hytte»


Det er mange saker som kan oppstå når du eier en hytte. Eierskap mellom flere parter, hevd på ankomstvei, naboen nekter å hugge ned trær…....

«Naboforhold»


Naboloven regulerer naboforhold Det er ikke adgang til å forstyrre naboen unødig. Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som er urimelig til...

«Tomtefeste»


Imidlertid er det vanskelig å sette riktig verdi på en festetomt. Man kan i alle fall ikke bygge på vanlig markedspris for en tilsvarende tomt....