Arv

Tønsbergadvokatene hjelper deg med spørsmål om arv og arveoppgjør

Trenger du hjelp til å fordele arv riktig, kan det å bruke advokat være en måte å slippe uenighet og sikre et rettferdig oppgjør.  

Vi ordner alle papirer og ordner med skatt.

Mange bruker allerede idag Tønsbergadvokatene som testamentfullbyrdere eller som ansvarlig og en garantist for et rettferdig oppgjør.

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

Send henvendelse

Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Relaterte fagartikler

Arv Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte

Hvordan gjøre arveoppgjøret så enkelt som mulig

For de pårørende etter et dødsfall kan et arveoppgjør åpne flere ulike problemstillinger. Først må de gjenlevende ta stilling til om de ønsker privat eller offentlig skifte. Deretter må det avklares om arven skal fordeles...

Arv

I hvilke tilfeller bør du skrive testament?

Alle som ikke har barn eller ektefelle/samboer, bør skrive testament. Spesielt hvis de ønsker at arven skal bli fordelt annerledes enn det arveloven bestemmer. Dersom du ikke har noen legalarvinger, det vil si arvinger etter...

Arv Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte

Skjevdeling i arveoppgjør

Sammensatt skifte Når en ektefelle dør, skal det foretas skifte både mellom den andre ektefellen og avdødes dødsbo og mellom arvingene i dødsboet. Dette kalles sammensatt skifte. Et sammensatt skifte kjennetegnes ved at det først...

Arv Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte

Når gjenlevende ektefelle sitter i uskifte

Det er mange som har spørsmål om uskifte, og om hvilke regler som er gjeldende i uskifte. Mange er bekymret for arven sin, og hva gjenlevende kan gjøre med den. Arveloven setter opp strenge krav...

Arv

Privat skifte av dødsbo

Privat skifte vanligste formen  Privat skifte er den vanligste formen for oppgjør av dødsbo. Arvingene ordner da selv med fordelingen av det avdøde etterlot seg. Et privat skifte innebærer at arvingene selv gjør opp boet...

Arv

Gaver mellom ektefeller

Hva er gaver mellom ektefeller Gaver er en overføring av verdier fra den ene ektefellen til den andre. Dersom f eks mannen kjøper en bil til kona for penger de har i felleseie, blir bilen felleseie....

Advokater som jobber med Arv

Alle advokater