Arv

Tønsbergadvokatene hjelper deg med spørsmål om arv og arveoppgjør

Trenger du hjelp til å fordele arv riktig, kan det å bruke advokat være en måte å slippe uenighet og sikre et rettferdig oppgjør.  

Vi ordner alle papirer og ordner med skatt.

Mange bruker allerede idag Tønsbergadvokatene som testamentfullbyrdere eller som ansvarlig og en garantist for et rettferdig oppgjør.

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

Send henvendelse

  Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

  Relaterte fagartikler

  Arv hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

  Mulig arveavgift

  01. Januar 2021 trådte den nye arvelov i kraft. Med denne nye arveloven kom det blant annet endringer i reglene om pliktdelsarv og uskifte. Dersom det blir regjeringsskifte høsten 2021 kan det også komme endringer...

  Arv hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

  Endring i reglene om uskiftet bo i ny arvelov

  Det er to viktige endringer i uskiftereglene i den nye arveloven. Den nye arveloven trådte i kraft fra 01. jan 2021. Dersom du sitter i uskifte eller har spørsmål om reglene i uskifte bør du...

  Arv Gaver, festeavtaler, festetomten, advokat, advokater, tønsbergadvokatene, osloadvokatene, tønsbergadvokat, osloadvokat, tønsberg, advokater jobb helse, sluttpakke, oppsigelse, permittering advokat tønsbergadvokatene, tønsberg, død, klage,byggetillatelse, Utbyggingsplane, arvelov, pliktdelsarv

  Økning i pliktdelsarven fra 2021

  Både for arvinger og testator er reglene om pliktdelsarv viktige for å forstå hvordan verdiene i et arveoppgjør kan fordeles. Fra 01. januar 2021 ble pliktdelsarven for livsarvinger økt. I utgangspunktet står arvelater fritt, innenfor...

  Arv Gaver, festeavtaler, festetomten, advokat, advokater, tønsbergadvokatene, osloadvokatene, tønsbergadvokat, osloadvokat, tønsberg, advokater jobb helse, sluttpakke, oppsigelse, permittering advokat tønsbergadvokatene, tønsberg, død, klage,byggetillatelse, Utbyggingsplane, arvelov, pliktdelsarv

  Ny arvelov fra 2021

  Den 1. januar 2021 trådte den nye arveloven i kraft. I stor grad er det en videreføring av de tidligere arvereglene, men det er noen viktige endringer du bør vite om. Større pliktdelsarv til livsarvinger...

  Arv hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

  Hvordan gjøre arveoppgjøret så enkelt som mulig

  For de pårørende etter et dødsfall kan et arveoppgjør åpne flere ulike problemstillinger. Først må de gjenlevende ta stilling til om de ønsker privat eller offentlig skifte. Deretter må det avklares om arven skal fordeles...

  Arv hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

  I hvilke tilfeller bør du skrive testament?

  Alle som ikke har barn eller ektefelle/samboer, bør skrive testament. Spesielt hvis de ønsker at arven skal bli fordelt annerledes enn det arveloven bestemmer. Dersom du ikke har noen legalarvinger, det vil si arvinger etter...

  Arv hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

  Skjevdeling i arveoppgjør

  Sammensatt skifte Når en ektefelle dør, skal det foretas skifte både mellom den andre ektefellen og avdødes dødsbo og mellom arvingene i dødsboet. Dette kalles sammensatt skifte. Et sammensatt skifte kjennetegnes ved at det først...

  Arv hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

  Når gjenlevende ektefelle sitter i uskifte

  Det er mange som har spørsmål om uskifte, og om hvilke regler som er gjeldende i uskifte. Mange er bekymret for arven sin, og hva gjenlevende kan gjøre med den. Arveloven setter opp strenge krav...

  Arv hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

  Privat skifte av dødsbo

  Privat skifte vanligste formen  Privat skifte er den vanligste formen for oppgjør av dødsbo. Arvingene ordner da selv med fordelingen av det avdøde etterlot seg. Et privat skifte innebærer at arvingene selv gjør opp boet...

  Arv Gaver, festeavtaler, festetomten, advokat, advokater, tønsbergadvokatene, osloadvokatene, tønsbergadvokat, osloadvokat, tønsberg, advokater jobb helse, sluttpakke, oppsigelse, permittering advokat tønsbergadvokatene, tønsberg, død, klage,byggetillatelse, Utbyggingsplane, arvelov, pliktdelsarv

  Gaver mellom ektefeller

  Hva er gaver mellom ektefeller Gaver er en overføring av verdier fra den ene ektefellen til den andre. Dersom f eks mannen kjøper en bil til kona for penger de har i felleseie, blir bilen felleseie....

  Advokater som jobber med Arv

  Alle advokater