Ny arvelov fra 2021

Den 1. januar 2021 trådte den nye arveloven i kraft. I stor grad er det en videreføring av de tidligere arvereglene, men det er noen viktige endringer du bør vite om.

Større pliktdelsarv til livsarvinger

Livsarvinger er arvelaters barn og deres nedadgående slekt. Utgangspunktet er at slike livsarvinger mottar 2/3 av arvelaters formue, med en lik fordeling på hver av arvelaters barn, jf. arveloven § 50. Begrensninger i denne arveretten er beskyttet av reglene om pliktdelsarven.

Arvelater kan ikke begrense pliktdelsarven til mindre enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, jf. arveloven § 50 første ledd. Per 01.mai 2021 var 1 G 106 399 kr. I den gamle arveloven var denne begrensningen på 1 000 000 kroner. Det vil si at testator nå har fått en begrensning i muligheten til å bestemme over ens formue i testamentet.

De nye reglene gjelder også for testamenter som er opprettet før den nye arveloven. Dersom arvelater dør før det er gått ett år etter ikrafttredelsen av den nye arveloven (01. januar 2022) regnes pliktdelsarven etter den «gamle måten».

Eiendeler i testamentet

I den nye arveloven har testator større frihet til å bestemme over enkelte eiendeler. Dersom arvelater testamenterer bort en eiendel til sin livsarving som har større verdi enn arvingens del i boet, kan arvingen betale gjenstandens overskytende verdi tilbake i boet og dermed beholde gjenstanden, jf. arveloven § 51 andre ledd.

Som et eksempel vil en arvelater som har to barn og en bolig som er verdt 3 millioner kunne testamentere bort denne til ett av sine barn. barnet som arver huset må da betale den andre livsarvingen den rettmessige del som vil være på 1 million. (Testator rår fritt over 1/3 del av testamentet siden barnas pliktdel er 2/3. Den frie delen går til barnet som mottar huset og hen må da betale sin bror eller søster halve pliktdelsarven, som i vårt tilfelle utgjør 1 million.)

Trenger du bistand om arv eller testament?

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen arverett og hjelper deg med din sak.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.