Gaver mellom ektefeller

Ikke alle gaver mellom ektefeller blir gyldige. Med det menes at en ektefelle ikke kan kreve gaven utlevert til seg ved et senere skilsmisseoppgjør og arvingene kan ikke kreve å få gaven. For at en gave fra en ektefelle til en annen skal være gyldig, kreves at det inngås ektepakt.

Hva er gaver mellom ektefeller

Gaver er en overføring av verdier fra den ene ektefellen til den andre. Dersom f eks mannen kjøper en bil til kona for penger de har i felleseie, blir bilen felleseie. Da har det ikke skjedd overføring av verdier og det regnes ikke som en gave. Ved et senere skifteoppgjør vil bilens verdi deles likt, selv om avtalen var at kona skulle eie bilen.

Kjøper mannen derimot bilen for sine sparepenger fra før ekteskapet, eller med penger han arver, vil det skje en overføring fra ham til henne. Det regnes som en gave.

Hvor verdifulle gaver?

Det er bare gaver som har en viss verdi som kreves gitt ved ektepakt. Det kan ikke stilles opp en bestemt beløpsgrense. Hva som er av betydelig verdi, avhenger av ektefellenes økonomiske situasjon og hva som er bakgrunnen for at gaven ble gitt.

I praksis godtas betydelige gaver som er gitt til bestemte anledninger som bryllupsdag og bursdag. Dersom gaven utgjør en betydelig del av ekteparets formue, vil det være grunn til å sette opp ektepakt for å unngå tvist senere.

Hva hvis gaven er ugyldig?

Dersom en ektefelle har gitt den andre en gave av en viss verdi og det ikke er inngått ektepakt, kan ektefellen som har fått gaven ikke påberope seg å eie den i et senere skifteoppgjør ved skilsmisse.

Dersom den ene ektefellen dør, vil arvingene kunne kreve at gaven leveres tilbake til dødsboet.

Også der det er inngått ektepakt, kan det oppstå tvister ved et senere arveoppgjør. I levende live kan ektefellen gi bort så mye en vil. Men dersom vedkommende i realiteten fordeler arven etter seg, vil det anses som en dødsdisposisjon som krever testaments form. Barna er livsarvinger etter loven. De har krav på to tredjedeler av alt en etterlater seg. Hvis gaven er å anse som et arveoppgjør, vil gaven være ugyldig om den utgjør mer enn to tredjedeler av arven.

I praksis oppstår det mange tvister om en gave mellom ektefeller er en livsdisposisjon eller en dødsdisposjon. Dette er fordi ektefeller ofte har sammenblandet økonomi. Gaver mellom dem har ofte små konsekvenser i hverdagen. Hvis mannen f eks gir huset sitt til kona, men fremdeles fortsetter å bo i huset, vil det være vanskelig å se at gaven har noen realitet for ham i live. Arvingene vil kunne si at overføringen av huset var en dødsdisposisjon som stred mot deres rett til pliktdelsarv.

Er det bedre å opprette særeie?

I stedet for å gi hverandre gaver i alminnelig forstand, velger mange ektepar å opprette ektepakt hvor verdiene gjøres til særeie for den ene. Loven åpner for at ektepar kan avtale at det ekteparet eier skal være den enes særeie. En må imidlertid passe på dersom det samtidig med opprettelsen av særeie skjer en gaveoverføring. Da må overføringen ha realitet for giveren for at den skal være gyldig.

Tønsbergadvokatene hjelper deg med å utforme ektepakt. Vi vil gi veiledning om hvordan dere overfører verdier dere i mellom slik at dere unngår at det oppstår tvister i senere skilsmisseoppgjør eller arveoppgjør.

Spørsmål om gaver mellom ektefeller? Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Relaterte saker:

Når gjenlevende ektefelle sitter i uskifte