Endring i reglene om uskiftet bo i ny arvelov

Det er to viktige endringer i uskiftereglene i den nye arveloven. Den nye arveloven trådte i kraft fra 01. jan 2021. Dersom du sitter i uskifte eller har spørsmål om reglene i uskifte bør du ta kontakt med Tønsbergadvokatene.

Uskiftet bo

Å sitte i uskiftet bo betyr at gjenlevende ektefelle, eller samboer, velger å ikke gjøre opp arven etter forstavdøde. Uskiftet bo fungerer som et forskjøvet arveoppgjør. Dette er særlig praktisk der boets største, og kanskje eneste verdi, er parets felles bolig. I slike situasjoner kan det være umulig for lengstlevende å gjøre opp arven etter førstavdøde uten å selge boligen og dermed måtte flytte selv.

Når da gjenlevende sitter i uskifte, avventes arvefallet til den gjenlevende ikke lenger ønsker å sitte i uskifte, ikke kan sitte i uskifte eller selv går bort.

Uskifte opphører ved samboerskap

Retten til å sitte i uskiftebo faller bort dersom den gjenlevende har vært i et samboerskap i minst to år eller har eller venter barn med samboeren, jf. arveloven § 27 andre ledd.

Dersom retten til å sitte i uskifte faller bort, vil arvingene kunne kreve arveoppgjør. Slik at uskifteformuen skiftes og arven faller.

Mulighet til å gi bort fast eiendom

Utgangspunktet dersom du sitter i uskifte er at du styrer over formuen som eier, jf. arveloven § 22 første ledd. En viktig begrensing til dette utgangspunktet arvelovens § 23.

I den gamle arveloven var dette et absolutt forbud mot at den som satt i uskifte ikke kunne gi bort fast eiendom uten arvingenes samtykke. I den nye arveloven er dette endret.

Den som sitter i uskifte har nå adgang til å gi bort, eller selge eiendom til en meget fordelaktig pris, så lenge gavens verdi ikke står i misforhold til boet, jf. arvelovens § 23 første ledd.

Hvor stor gaven må være for å stå i misforhold til boet er ikke helt klart. I grove trekk kan det se ut som at en gave på 5-10% av boet ikke utgjør et misforhold, mens 20% og høyere vil føre til at gaven står i misforhold.

Har du spørsmål om uskiftereglene eller arv?

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Vi er oppdatert på lovendringene og hjelper deg legge til rette for et ryddig arveoppgjør.

Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag. Så ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.