I hvilke tilfeller bør du skrive testament?

Det er mange grunner til å opprette et testament og de fleste bør gjøre det. All erfaring tyder på at et godt og gjennomtenkt testament forebygger konflikter mellom arvingene etter dødsfallet.

  • Alle som ikke har barn eller ektefelle/samboer, bør skrive testament. Spesielt hvis de ønsker at arven skal bli fordelt annerledes enn det arveloven bestemmer. Dersom du ikke har noen legalarvinger, det vil si arvinger etter loven, og ikke oppretter testament, vil arven gå til Staten.
  • Alle som ønsker å tilgodese barn eller ektefelle med mer enn det som følger av arvelovens regler, må opprette testament. I disse tilfellene vil advokaten sørge for at man holder seg innenfor de rammene loven setter.
  • Samboere som ønsker å tilgodese hverandre med mer enn det som følger av arvelovens regler, må opprette testament. Arveloven bestemmer at samboeren har krav på en minstearv på 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp) dersom dere har, har hatt eller venter barn sammen. Samme retten til arv har samboere uten barn dersom man har vært samboere i de siste fem årene før dødsfallet og dersom dette er bestemt i testamente. Samboere har også i visse tilfeller rett til å sitte i uskiftet bo.
  • Mange ektepar ønsker å opprette testament for å sikre ny ektefelle hvis man har særkullsbarn. Den nye ektefellen og særkullsbarna kan inngå avtale om uskiftet bo. Altså avtale hele arveoppgjøret utsettes til lengstlevende ektefelle faller fra. Det kan innhentes et skriftlig forhåndssamtykke fra særkullsbarn ift. dette. Om uskifte ikke er aktuelt, kan du testamentere det som ikke er pliktdelsarv til din ektefelle. Det vil vanligvis si 1/3 av formuen din. Uten testament arver ektefellen ¼, minimum 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp).
  • Du kan bestemme i testamentet hvem som skal arve hvilke eiendeler etter deg. Mange ønsker at arvegods, sølvtøy, smykker, bunaden og kunst skal gå til navngitte personer i slekten.
  • Dersom du ønsker å tilgodese andre enn barn, ektefelle eller samboer, må du også opprette testament.

Hvem kan skrive testament?

Alle som er myndige kan skrive testament. Vedkommende må også være ved sine fulle fem ved opprettelsen. Et testament kan bli kjent ugyldig hvis personen på testasjonstidspunktet manglet evnen til å disponere over sine eiendeler, f. eks. på grunn av sinnslidelse, demens eller rusmisbruk.

Det finnes flere ulike testamenter. For det første kan en person skrive testament alene. For det andre har vi gjensidige testament, det vil si at to personer disponerer til fordel for hverandre i samme testament. Dette er særlig aktuelt for samboere eller ektefeller.

Ønsker du å opprette et testamente? Ta kontakt med oss.

Tønsbergadvokatene er dyktige på arverett og kan gjerne bistå deg.

Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Når gjenlevende ektefelle sitter i uskifte
Privat skifte av dødsbo