Mulig arveavgift

01. Januar 2021 trådte den nye arvelov i kraft. Med denne nye arveloven kom det blant annet endringer i reglene om pliktdelsarv og uskifte. Dersom det blir regjeringsskifte høsten 2021 kan det også komme endringer i reglene om arveavgift.

Mulig arveavgift

Fra 2014 ble arveavgiften avskaffet. Dette betyr at arvemottakere fra 2014 har kunnet motta arven sin uten å måtte betale arveavgift for den. Dersom det blir regjeringsskifte er det mye som tyder på at arveavgiften kan bli gjeninnført.

Dersom arveavgiften gjeninnføres kan det gi store økonomiske konsekvenser. I den tidligere avskaffede arveavgiftsloven var avgiften mellom 6% og 15% etter et bunnfradrag på 470 000 kroner.

Kontroll

Vi anbefaler alle som er usikre på hvordan en eventuell arveavgift vil slå ut for sitt arveoppgjør, og som ønsker å sikre seg mot en eventuelle avgifter å få kontroll over sin arv og regelverket rundt arveoppgjøret.

Hos Tønsbergadvokatene hjelper vi deg med ditt arveoppgjør og kan bistå deg dersom du ønsker å foreta grep i forbindelse med arveavgift.

Hvem bør ta grep

Dersom du er i en situasjon der det ikke er grunn til avvente et arveoppgjør til etter at du har gått bort. Kan det anbefales å foreta arverettsligedisposisjoner mens du er i live.

For å unngå arveavgift kan du gi forskudd på arv eller gaver til dine arvinger nå. Det kan være ulike løsninger for spesielle tilfeller. Dersom du skal gi bort fast eiendom er det viktig å ta hensyn til blant annet dokumentavgift og eventuell gevinstbeskatning.

Det lønner seg å få bistand fra advokat for å rådføre deg med gaver og andre overføringer som forskudd på arv.

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene

Uavhengig av om det gjeninnføres arveavgift kan det lønne seg å undersøke om det finnes gode løsninger for overføringen av verdier til neste generasjon. Tønsbergadvokatene har den kompetansen du trenger for å ivareta dine interesser.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag.