Opprett fremtidsfullmakt før det er for sent

Hva er en fremtidsfullmakt? Fremtidsfullmakt er definert i vergemålsloven § 78. En fremtidsfullmakt er en fysisk fullmakt til én eller flere personer til å representere fullmaktsgiveren på angitte områder hvis fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser på grunn av sinnslidelse, demens eller annen alvorlig svekkelse av helsen. Fullmaktsgiveren står relativt … Fortsett å lese Opprett fremtidsfullmakt før det er for sent