Velg tema

«Arv»


Vi ordner alle papirer og ordner med skatt. Mange bruker allerede idag Tønsbergadvokatene som testamentfullbyrdere eller som ansvarlig og en garantist for et rettferdig oppgjør....

«Barn og barnevern»


Vi hjelper i saker som gjelder samvær med barn, hvor barn skal bo (fast bosted) og saker om foreldreansvar. Alle saker som gjelder barn er forskjellige...

«Samlivsbrudd»


Tønsbergadvokatene arbeider mye med økonomisk oppgjør i forbindelse med samlivsbrudd, enten du har vært gift eller samboer. Mange er usikre på hvordan man skal dele...

«Skole»


Tønsbergadvokatene kan hjelpe i saker som gjelder skole Vi bistår mange personer som av ulike årsaker har mangelfull skolegang. Mangelfull skolegang har ofte store konsekvenser for...