Forsikringsselskap

Vil ikke ditt forsikringsselskap dekke skaden?

  • Blir kravet avslått?
  • Får du full dekning?
  • Synes utbetalingen for lav?
  • Føler du deg alene mot det store selskapet?

Din forsikringsavtale

De færreste leser sine forsikringsavtaler fra A til Å.

Det er derfor lett å godta forsikringsselskapets innvendinger mot full dekning når du melder en skade. Det er imidlertid langt fra sikkert at forsikringsselskapet har rett. Vår erfaring er at du ofte må kjempe for å få det du har krav på. Dette gjelder både i forhold til ansvar og utmåling.

Lar du Tønsbergadvokatene bistå deg, så sørger vi for at det blir en rettferdig behandling der din side av saken tas på alvor. Dette kan ha stor innvirkning på sluttresultatet.

En full erstatning fra selskapet innebærer også dekning av advokatutgifter.

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

Send henvendelse

Henvendelse New
Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Advokater som jobber med Forsikringsselskap

Alle advokater