Velg tema

«NAV»


Har du fått et vedtak fra NAV som du ikke er enig i? Tønsbergadvokatene opplever ofte at det lønner seg å klage dersom du har...

«Oppsigelse»


Arbeidstaker i Norge har et sterkt vern mot oppsigelse Har du fått varsel om oppsigelse, skal det avholdes forhandlingsmøte innen 2 uker. Der vil man forsøke å løse saken...

«Permittering»


Du er fremdeles ansatt i bedriften. Hvordan man velges ut ved permittering, avhenger av om bedriften er med i en tariffavtale eller ikke. Ansiennitetsprinsippet skal...

«Sluttpakke»


Hva er akseptabelt for en sluttpakke I mange situasjoner er arbeidsgiver tjent med en minnelig avvikling av arbeidsforholdet. Kanskje er det ønskelig med nedbemanning uten...