Personskade

Les mer om:

Tønsbergadvokatene har spesialkompentanse innen personskade.

Vi er tilknyttet en egen faggruppe innen personskadeerstatning som består av erfarne advokater som har jobbet med dette fagfeltet i lang tid.

Tønsbergadvokatene er opptatt av at du skal få den erstatningen du har krav på. Personskadeerstatning er et av kjerneområdene til Tønsbergadvokatene, og vi er stolte av å ha ledende kompetanse på dette området i Vestfold.

Har du krav på fri rettshjelp?

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

Yrkesskade, Trafikkskade, Ektepakt, Voldtekt, Vederlagskrav, Samlivsbrudd, familievold, skadet, yrkesskadeerstatning, prisavslag, eiendomsmegling, erstatningsoppgjør, uførepensjon, fuktskade, husleie, rettshjelpforsikring, tilleggsarbeider, bruktbil, varmepumpe, Unge, Posttraumatisk, bilulykke i utlandet, registerreima, Forsikringsdekning, mishandling, rustskade, ung ufør, garanti, fuktskader, fuktskadet, Norwegian Claims Link, tiltak, veiledningsplikt, foreldelsesfrist, heving, overgrep, overfall, voldsoffer, Nyoppført bolig, identitetstyveri, eiendomsmegler, Trafikkskadet, mangler, forsikringsutbetaling, helsevern, ADHD, bruktbilgaranti, reklamasjonsfrister, tilbakebetalingskrav, erstatning, justert kilometerstand, bruktbil-garanti, stønad, naboens trær, tønsberg, tomtegrensen, Trær, tønsberadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, Alexander Dunsby familievold advokat, advokater, tønsbergadvokatene, osloadvokatene, tønsbergadvokat, osloadvokat, tønsberg, advokater eiendom personskade, advokat, tønsberg, tønsbergadvokatene, trampoline, bistandsadvokat, legeerklæring, legeerklæring, nabostøy, Tilbakebetalingskrav, Skatt, bilulykke, Bilansvar, Foreldelse, vesentlig mangel

Velg tema

«Bistandsadvokat»


En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar interessene til en person som har vært utsatt for en straffbar handling. Det offentlige betaler for bistanden. I...

«Pasientskade»


Du kan ha krav på pasientskadeerstatning dersom du er skadet av norsk helsepersonell. Tønsbergadvokatene hjelper deg med plassering av ansvar og beregning av erstatning. NPE dekker...

«Trafikkskade»


Ved trafikkskade har du krav på erstatning fra det forsikringsselskap som kjennes ansvarlig for ulykken. I tillegg til dette har du vanligvis også rettigheter etter trygdelovgivningen. Det...

«Voldsoffererstatning»


Reglene sier at ingen skal lide økonomisk i slike saker. Du har krav på å få dekket ditt fulle økonomiske tap. I tillegg har du normalt...

«Yrkesskade»


Tønsbergadvokatene har spesialkompetanse innenfor dette fagfeltet, og kan derfor raskt gi deg gode svar på det du lurer på. Vi vurderer saken og gir gode og...