Trafikkskade

Har du fått en trafikkskade?

  • Visste du at du kan få dekket utgifter til hushjelp i hjemmet?
  • Visste du at du kan få erstatning for tapte pensjonspoeng?

Ved trafikkskade har du krav på erstatning fra det forsikringsselskap som kjennes ansvarlig for ulykken. I tillegg til dette har du vanligvis også rettigheter etter trygdelovgivningen. Det du får fra trygden og forsikringsselskapet skal tilsammen dekke ditt totale tap.

I tillegg kommer eventuelle private ulykkesforsikringer som mange har gjennom for eksempel medlemskap i bransjeforbund.

Vilkår for trafikkskade

I alle trafikkskade-saker stilles det visse generelle vilkår som må være oppfylt for at det skal være aktuelt med utbetaling av erstatning. Det kreves at den som fremmer krav skal være påført skade/tap, og det må være en direkte sammenheng mellom uhellet og skaden/tapet. Det er den som fremsetter kravet som har bevisbyrden for at disse vilkårene er oppfylt.

I en trafikkerstatningssak kan det oppstå mange vanskelige spørsmål. Vi anbefaler derfor at du bruker en advokat som har høy kompetanse med behandling av slike saker.

Advokatutgiftene dekkes normalt av forsikringsselskapet.

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

Send henvendelse

Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Relaterte fagartikler

Bistandsadvokat

6 gode grunner til å bruke advokat ved skade

Ved skade - bruk personskadeadvokat Tønsbergadvokatene hjelper deg med å kreve korrekt erstatning fra den som har skadet deg eller fra forsikringsselskaper som ofte kan være ansvarlig ved skade. Melde- og foreldelsesfrister ved skade I de fleste forsikringsforhold er...

Fagområder

Trafikkskadet? Slik kan du få høyere erstatning!

Trafikkskadet har krav på erstatning En trafikkskade er en personskade som er forårsaket av en bil eller annet motorisert kjøretøy i en trafikkulykke. Får du en trafikkskade, så har du krav på erstatning uavhengig av...

Personskade

Forsikringsdekning ved personskade?

Forsikringsdekning gjennom arbeid Du kan ha forsikring tegnet av arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere tegner gode forsikringer for sine ansatte som blir skadet på jobb og i fritid. Videre kan du ha forsikringer gjennom forbund eller foreninger...

Bistandsadvokat

Skatt på erstatning

Man sammenligner hva du tjener med skaden, med hva du ville ha tjent om du ikke hadde blitt skadet. I tillegg har du krav på ménerstatning dersom du er påført varige mén av en viss størrelse og oppreisningserstatning for tort og svie....

Bil

Erstatning etter bilulykke - hvordan går jeg frem?

Alle skader som bilen gjør kan kreves dekket av selskapet der den ansvarlige bilen er forsikret. Veien til utbetaling av erstatning for en bilulykke fra forsikringsselskapet, kan for mange bli en lang tålmodighetsprøve. Den som...

Båt

Hva er rettshjelpforsikring?

Hva dekkes av rettshjelpforsikring Eksempler på kjente forsikringsprodukter med rettshjelpsforsikring er innboforsikring, villaforsikring, hytteforsikring, bilforsikring og båtforsikring. Forsikringen dekker langt på vei dine utgifter til advokat dersom det har oppstått en tvist. Det normale er at...

Bil

Bilansvar - når bilen står stille

Stillestående biler - spesielt bobiler At bilen forårsaker skader og medfører bilansvar når den står stille, kan være særlig aktuelt for bobiler, som ofte er i mye bruk selv når de er parkert. Etter bilansvarsloven...

Bistandsadvokat

Foreldelse av krav på erstatning

Den alminnelige foreldelsesfrist Spørsmålet blir da på hvilket tidspunkt du fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. I følge rettspraksis foreligger "skade" i foreldelseslovens forstand...

Bistandsadvokat

Når har du krav på uførepensjon?

For å ha krav på uførepensjon, stilles det i folketrygdloven flere vilkår: Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble ufør. Videre må det foreligge en varig sykdom eller skade...

Personskade

Erstatningsoppgjør og kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade

Erstatningsoppgjør ved varig personskade etter trafikkulykke Høyesterett har nå avsagt en viktig dom som vil få betydning for andre erstatningssaker. Saken gjaldt erstatningsoppgjøret etter en alvorlig og varig personskade etter trafikkulykke. Spørsmålet var hvilken kapitaliseringsrente...

Advokater som jobber med Trafikkskade

Alle advokater