Trafikkskadet? Slik kan du få høyere erstatning!

Er du trafikkskadet, så har du krav på erstatning uavhengig av om den som kjørte på deg har utvist skyld eller ikke

Trafikkskadet har krav på erstatning

En trafikkskade er en personskade som er forårsaket av en bil eller annet motorisert kjøretøy i en trafikkulykke. Får du en trafikkskade, så har du krav på erstatning uavhengig av om den som kjørte på deg har utvist skyld eller ikke.

Skader etter trafikkulykker kan ofte være alvorlige, og det er ofte krevende å følge opp erstatningssaken i etterkant. Mange opplever vanskeligheter når de skal kreve erstatning for en skade. Årsaken til dette kan være at skaden er diffuse. Nakkeslengskade er f. eks. ikke objektiv og konstaterbar ved røntgen eller MR-undersøkelse. Dette medfører at det ikke er lett å bevise at du faktisk har denne skaden. Den medisinske vitenskapen kjenner imidlertid til hva som er det typiske skadeforløp og symptomer ved slike skader. Dersom du krever erstatning vil forsikringsselskapene og retten vurdere om skadelidtes skadeforløp og symptomer er forenelig med det som er typisk ved slike skader. I rettspraksis er det oppstilt flere kriterier som må være oppfylt før en legger til grunn at det er årsakssammenheng mellom en ulykke og en nakkeslengskade.

Du må bevise at du er trafikkskadet

Når du krever erstatning fra forsikringsselskapet er det skadelidte som har bevisbyrden, det vil si at skadelidte må sannsynliggjøre at det er bilulykken som er årsaken til nakkeskaden. Erstatningsoppgjør etter nakkeslengskader er ofte svært komplekse, og ligger i grenseland mellom juss og medisin.

Skal du kreve erstatning etter trafikkskade, bør du engasjere en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette er kanskje det viktigste skrittet du kan ta mot en riktig erstatning for din trafikkskade. Trafikkforsikringsselskapet er pålagt å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om du er trafikkskadet

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Syklist påkjørt av bil i Spania – fikk erstatning
Erstatning etter bilulykke