Sameieavtale

Å eie en gjenstand eller eiendom sammen med venner eller familie kan by på både fine opplevelser og utfordringer. Vi anbefaler alle å opprette en sameieavtale for å unngå konflikter. Trenger du hjelp til å sette opp en sameiekontrakt, eller løse en oppstått konflikt? Ta kontakt med oss. Vi har dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i sameietvister.

fremtidsfullmakt, sameieavtale

Sameieavtale

Å ha en sameieavtale som regulerer mulige scenarioer som kan oppstå, er en av de beste forutsetningene for at et sameie skal fungere. En sameieavtale bør regulere bruk, vedlikehold og andre forhold ved sameietingen. Å inngå en sameiekontrakt vil gjøre at man unngår konflikter.

Vi anbefaler å bli bistått av en advokat til å opprette en sameieavtale. Advokaten vil bistå med å lage en sameiekontrakt som er tilpasset deres behov.

Hvordan og når bør man opprette en sameiekontrakt?

Det anbefales å inngå en sameiekontrakt så tidlig som mulig etter at sameiet er opprettet. Det er enklere å bli enige om en avtale når «himmelen er skyfri», og sameierne fortsatt er venner.

Når man skal opprette en sameieavtale er det lurt å starte med å få en oversikt over de faktiske utgiftene. Dette kan for eksempel være utgifter til strøm, forsikring og eiendomsskatt. Videre anbefales det å sette av en sum til vedlikehold og årlig oppgradering, samt bli enige om hvordan utgiftene skal fordeles. En sameieavtale bør også regulere hvor stor eierandel partene har, samt forkjøpsrett, bruk og utleie av tingen.

Oppløsning av sameiet

Sameieavtalen bør også inneholde regler om hvordan man kan komme seg ut av sameiet. Det er ikke uvanlig at oppløsning av sameiet medfører diskusjoner. Et spørsmål som bør reguleres i sameiekontrakten er hvem eierandelen skal kunne selges til og til hvilken pris. Sameierne bør også bli enige om hva som skal skje ved en sameiers død.

Hvis man ikke avtaler annet, følger det av sameieloven at en sameier kan kreve sameiet oppløst og sameiegjenstanden tvangssolgt. Dette er sjeldent en ønskelig situasjon i et sameie mellom familier eller venner. Videre vil et tvangssalg som regel resultere i en lavere salgssum, samt ekstra kostnader i form av rettsgebyr og medhjelperkostnader. Vi anbefaler derfor alltid å bli enige. Ta kontakt med oss, vi hjelper dere med å finne en rimelig løsning.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere advokater med høy kompetanse og lang erfaring i sameietvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ikke advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.