Plan- og bygningsrett

I Tønsbergadvokatene har vi advokater som arbeider med plan- og bygningsrett.

Vi kan tilby bistand i alle saker som gjelder plan- og bygningsrett og vi kan bistå i alle klagesaker etter plan- og bygningsloven.

Aktuelt rettsområde

De fleste mennesker må på ett eller annet tidspunkt forholde seg til plan- og bygningsretten. Det kan være at man selv ønsker å gjøre endringer på boligen sin, eller at naboen bygger ut. Mange blir også berørt av kommune- og reguleringsplanprosesser som styrer fremtidig arealbruk av området.

Det ligger store økonomiske interesser i byggesaker og regulering – både for den som ønsker utbygging og den som blir negativt berørt av byggeplanene. Regelverket og saksbehandlingen oppleves ofte som uoversiktlig og komplisert. Det kan derfor være avgjørende for å ivareta sine interesser, at man allerede på et tidlig stadie får juridisk bistand.

https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/eiendom/hva-kreves-for-a-fa-dispensasjon-i-byggesaker

Advokater som kan plan- og bygningsrett

Våre advokater har høy kompetanse på feltet og har også erfaring fra forvaltningen. Vi vet hva som skal til for å få gjennom en sak og hvilke saker det er verdt å bruke ressurser på.

Plan- og bygningsrett er et fagfelt i stadig utvikling. Vi i Tønsbergadvokatene bruker mye tid på å følge med slik at vi hele tiden er oppdatert på hva som skjer.

Vi kan bistå privatpersoner, utbyggere og eiendomsutviklere i alle deler av plan- og bygningsretten og tilgrensende områder.

Slike saker kan vi hjelpe deg med

Noen av sakene vi typisk kan hjelpe deg med er:

  • Byggesøknad
  • Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, reguleringsbestemmelser og kommuneplan
  • Klage på kommunens vedtak
  • Utarbeide nabomerknader
  • Oppfølging av ulovlige bygg og anlegg/installasjoner
  • Deling, sammenslåing og oppføring av ny grunneiendom
  • Klage på byggesaksgebyr
  • Skrive merknader til nye reguleringsforslag eller klage på reguleringsplaner
  • Klagesaker hos Fylkesmannen
  • Tvister for domstolen

Om du ønsker bistand i en sak etter plan- og bygningsloven, kontakt Siri Kallum-Vestby på 920 12 109 eller siri.kallum.vestby@advokat.no