Sluket var det høyeste punktet på badet

Kjøp og salg av bolig kan være komplisert. Hva gjør du dersom du oppdager en feil med sluket i den nye boligen? I 2008 avsa lagmannsretten dom i sak hvor kjøperen oppdaget feil med sluket og baderomsgulvet.

Etter overtakelse av boligen leide kjøperen den øvre delen av boligen ut. Raskt meldte leietakeren ifra om at bade fylte seg med vann når dusjen ble brukt. Det viste seg at sluket var det høyeste punktet på baderomsgulvet.

Kjøper fremmet krav om prisavslag tilsvarende kostandene med å utbedre badet. Selgers forsikringsselskap motsatte seg deler av kravet. Forsikringsselskapet mente at kjøper ikke hadde grunn til å tro at badet skulle være i feilfri tilstand. Kjøper hadde derfor ikke krav på fult prisavslag.

Prisavslag

Utgangspunktet er at kjøper kan kreve et forholdsmessig prisavslag, dersom det foreligger en mangel ved boligen, jf. avhendingsloven § 4-12 (1). Kjøper hevdet at arbeidet på badet utgjorde en mangel siden boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, jf. avhendingsloven § 3-9.

Baderomsgulvet

Partene var enige om at det var gitt uriktige opplysninger om badet og at feilen med sluket utgjorde en mangel ved boligen. Partene var derimot uenige om størrelsen på prisavslaget. Selgers forsikringsselskap mente at fradraget burde være på 30%.

Retten viste til at selger selv hadde krysset av for sluket i gulvet var på laveste nivå og at selger hadde svart ja på spørsmål om badet hadde fall mot sluk.

Resultat

Retten fant at boligens prisstigning og alder tilsa at det skulle gjøres et «mindre» skjønnsmessig fradrag i prisavslaget. Samlet sett ble prisavslag og erstatning satt til ca. 100 000 kroner med tillegg av forsinkelsesrenter.

Selgers forsikringsselskap ble også dømt til å dekke kjøpers saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten. Samlet var beløpet på ca. 130 000 kroner.

Har du spørsmål eller behov for bistand?

Ta kontakt med Osloadvokatene avdeling Tønsberg. Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen boligkjøp, mangler og prisavslag.

Ofte vil dine kostander til advokat være dekket gjennom innboforsikringen din. Vi hjelper deg alltid å undersøke om du har krav på dine kostander dekket.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.