Bruktbil og oljeskift - hvor viktig er det?

Det er viktig å følge opp bilens serviceintervaller, og skifte olje i tide. For lite eller gammel olje kan føre til totalt motorhavari på bilen. Når du kjøper en bruktbil er det derfor veldig viktig at du sjekker bilens servicehistorikk.

Kjøp av bruktbil – hva sier loven?

Mange har vært i den situasjonen at de har kjøpt en bruktbil, og etter kun noen måneder med kjøring oppstår det store problemer med bilen. Dette kan være alt fra mindre problemer som juksing og tungstart, til toppen ryker, rådebank og totalt motorhavari. Dette kan gi deg som kjøper svært store kostnader – i noen tilfeller må motoren byttes helt. Og spørsmålet er om du kan kreve at den tidligere eieren dekker alt, eller noe, av dine kostnader.

Etter kjøpsloven § 21 er det et vilkår for å gjøre en mangel gjeldende at den forelå på tidspunktet for «risikoens overgang». Kjøpsloven § 21 lyder som følger
«Ved bedømmelse av om tingen har mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på kjøperen legges til grunn, selv om mangelen først viser seg seinere»

Hovedregelen etter kjøpsloven § 13 er at risikoen går over på kjøperen ved levering.
Oppdager du mangel ved bruktbilen, må du som kjøper kunne bevise at selve feilen var tilstede ved tidspunktet for levering. Dette selv om den ikke var synlig. I denne sammenheng kan det være lurt å ta en nærmere titt på servicehistorikk for bruktbil.

Oljeskiftintervaller på bruktbil

Manglende, eller for sjelden oljeskift, er ofte en årsak til skader på bilens motor. Blant bilsakkyndige er det allment kjent at utslitt rådelager med deretter påfølgende rådebank i de fleste tilfeller oppstår som følge av at motoren kjøres med for liten eller for gammel olje. Ved å undersøke bilens servicehistorikk kan du finne ut om bilen på noe tidspunkt har gått for lenge mellom oljeskiftene. Finner du ut av dette, kan dette være et godt bevis på at mangelen ved bilen forelå før overtakelse, selv om mangelen viser seg på et senere tidspunkt.

Tønsbergadvokatene er god kompetanse innenfor kjøpsrett og har ført en rekke bruktbil-saker for domstolene.

Kontakt Tønsbergadvokatene om du har kjøpt noe med feil og mangler

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

Relaterte saker:

Har du kjøpt bil av næringsdrivende eller privatperson
Selger av bil vant i tvist