Sjekk alltid vilkårene i din bruktbilgaranti!

Blir du tilbudt en bruktbilgaranti av din bruktbilforhandler er det lett å slå til raskt og tenke at du har gjort en god deal og er sikret mot de fleste feil og mangler som måtte oppstå.

Men realiteten er som oftest annerledes. En bruktbilgaranti gir ofte svært dårlig dekning. Den inneholder så mange vilkår og unntak at den sjelden dekker noe mer enn det du har krav på etter forbrukerkjøpsloven. 

Bruktbilgaranti skal gi deg bedre rettigheter enn de som følger av loven

En bruktbilgaranti er en forpliktelse den næringsdrivende har påtatt seg overfor deg og den skal deg rettigheter i tillegg til de du har etter loven. Garantien må gi deg utvidete rettigheter for å være en garanti i lovens forstand. Det vil typisk være en lenger klagefrist eller gratis reparasjon for bestemte feil.
Ved kjøp av bruktbil gis du ofte en såkalt 50/50 garanti som sier at du og bilselgeren deler utgiftene til reparasjon de første 6-12 månedene. Dette er ofte ikke en egentlig garanti, fordi den ikke nødvendigvis gir deg noe mer enn det du har krav på etter loven. Så ikke la deg lure av en bruktbilgaranti 50/50 eller lignende garantier når du bestemmer deg for hva slags bil du skal kjøpe.

Rettigheter som forbruker

Etter forbrukerkjøpsloven har du fra du oppdager en mangel, en frist på to måneder på å reklamere. Du kan reklamere på en mangel som oppstår inntil fem år etter at du kjøpte bilen. Det er ikke alle feil som regnes som mangler etter loven og det er fort gjort å tenke at feil som ikke omfattes av loven er dekket av bruktbilgarantien. Det er derfor viktig å sjekke garantiens vilkår. Selger har etter loven plikt til å opplyse deg om at du har rett til å få garantivilkårene utlevert. Be alltid om å få se disse!

Vilkårene

I vilkårene skal det på en tydelig og lettfattelig måte opplyses om blant annet garantiens innhold med eventuelle begrensninger og betingelser. Det er ofte her du oppdager at garantien faktisk ikke dekker like mye som du hadde trodd. I vilkårene skal det også fremgå at dine rettigheter etter loven ikke berøres av garantien. Disse kommer alltid i tillegg til garantien.

Slitasjeskader

Selv om du har en fem års reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven vil typiske slitasjeskader ofte ikke regnes som en mangler etter denne loven. Det er derfor viktig å se om slike skader dekkes av garantien og hvilken varighet garantien har.

Varsle selger så raskt som mulig

Oppdager du en feil ved din bil er det viktig å varsle selger så raskt som mulig. Selger har nemlig rett til å undersøke og utbedre en feil han har ansvar for. Ved rask varsling slipper du å bli møtt med at du ikke har varslet tidsnok eller at selger ikke har hatt mulighet til selv å reparere.

Bruktbilkjøper fikk fullt medhold

En forbruker hadde sikret seg en bruktbilgaranti som skulle vare til bilen hadde kjørt 3000 km. Før bilen hadde kjørt 1500 km sluttet dynamoen å fungere. Dette er en typisk slitasjeskade som ikke dekkes av forbrukerloven. Garantien hadde ingen forbehold om hva den dekket. Selger tilbød seg ikke å reparere bilen, men tilbød kun å betale halvparten av kostnadene da kjøper selv fikk bilen reparert. Selgeren ble dømt til å betale hele erstatningssummen. Det kunne heller ikke gjøres fradrag for en helt ny dynamo siden garantien var uten begrensninger.

Har du spørsmål om bruktbilgaranti?

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Selger vant i tvist om heving av bruktbilkjøp
Hevet kjøp av bobil med fuktskader