Hevet kjøp av bobil med fuktskader

En bobilentusiast kjøpte en brukt bobil 1994-modell Fiat Tabbert for 200 000,-. Bobilen hadde gått 140 000 km på kjøpstidspunktet.

Omfattende fuktskader

Ett år etter overtakelsen av bobilen, oppdaget kjøper omfattende fuktskader. En nærmere utredning av skadene viste at en reparasjon av skadene ville koste 130 000,- . Kjøperen krevde heving av kjøpet, og erstatning for påførte utgifter i forbindelse med kjøpet.

Har det betydning at bobilen var «solgt som den er»?

Selv om en bil er «solgt som den er» eller med lignende forbehold, vil det foreligge en mangel dersom selgeren har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om den. Det er også en mangel dersom bilen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet har grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Dette følger av forbrukerkjøpsloven § 17, som er en bestemmelse som aldri kan fravikes til skade for kjøperen.

Var bobilen i dårligere stand enn forventet

Spørsmålet i saken var hvorvidt bobilen var i dårligere stand enn det kjøperen hadde rimelig grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Kjøperen hadde før avtaleinngåelsen blitt opplyst om fukt i bobilen, og dette hadde blitt nedtegnet i kjøpekontrakten. Men selv om kjøperen ble opplyst om fuktskader på kjøpstidspunktet, kunne han ikke ha rimelig grunn til å forvente fuktskader i så stort omfang som ble avdekket ved utredningen.

På grunnlag av de opplysningene som kjøperen fikk på kjøpstidspunktet, hadde han heller ikke grunn til å regne med reparasjonskostnader som nærmet seg kjøpesummen i størrelse, allerede ett år etter kjøpet.

Måtte demontere inventaret

Demontering av inventaret var nødvendig for å avdekke fuktskadene. Skadene var følgelig skjulte, og ikke mulig å oppdage ved en visuell undersøkelse på kjøpstidspunktet. Det kan ikke forventes at en kjøper foretar demonteringer i forbindelse med undersøkelse av tingen forut for et kjøp. Kjøperen hadde dermed ikke grunn til å oppdage fuktskadene på et tidligere tidspunkt. Fuktskadene utgjorde dermed en kjøpsrettslig mangel i medhold av forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a.

Kjøpet kan heves når mangelen ikke er uvesentlig

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 32 at kjøpet kan heves når mangelen ikke er uvesentlig.Omfanget av fuktskadene var så omfattende at reparasjon ville koste 130 000, -. Fuktskadene hadde vært til stede lenge før kjøperen overtok bobilen, så det var klart at det forelå en mangel som ikke var uvesentlig. Hevingsvilkåret var dermed oppfylt. Selgeren måtte betale kjøper 200 000,-, i tillegg til erstatning for utgiftene til takstrapport på 1 300,-.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Tønsbergadvokatene kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Les mer om fri rettshjelp

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt bobil!

Relaterte saker:

Rustskade på bobil
Bobil med fuktskade – kjøper reklamerte etter ett år