Oppdaget at selger hadde justert kilometerstand på bilen - hvilke rettigheter har du?

Flere bilselgere justerer kilometerstanden på bilen for å oppnå høyere pris ved salget. For deg som kjøper kan dette være vanskelig å oppdage i forkant av kjøpet.

Hva kan du kreve av selger dersom du oppdager vedkommende har justert kilometerstand på bilen du har kjøpt?

Fikk 70 000,- i prisavslag for justert kilometerstand

En mann kjøpte en Audi A6 2001 modell av en profesjonell forhandler for 267 860,-. I kjøpekontrakten var bilens kilometerstand oppgitt til å være 72 000 km. Videre stod det i kjøpekontrakten at bilens kilometerstand ikke kunne garanteres, og at den ”selges som den står, uten garanti for skjulte feil eller mangler”. Bilen ble solgt videre til en ny kjøper, og denne fant at ut bilens kilometerstand hadde blitt tilbakejustert med ca 125 000 km. Mannen krevde prisavslag på 75 000,- fra bilforhandleren justert kilometerstand. Dette ble ikke akseptert av bilforhandleren, som viste til at det hadde blitt tatt forbehold om at kilometerstanden ikke var riktig. Saken ble etter dette tatt inn for forbrukertvistutvalget.

Ble tilkjent prisavslag

Forbrukertvistutvalget konstaterte at selgerens forbehold vedrørende kilometerstanden i kjøpekontrakten ikke var gyldig. Ansvarsfraskrivelse som stiller kjøper mindre gunstig enn etter forbrukerkjøpslovens regler ikke er lov. Det forelå dermed en mangel som mannen hadde krav på prisavslag for. Prisavslaget ble satt til 75 000,-.

Bilen er solgt ”som den er”

Både privatpersoner og profesjonelle forhandlere selger ofte bilen ”som den er”. I utgangspunktet innebærer dette at selger har fraskrevet seg alt ansvar for eventuelle feil eller mangler som senere viser seg ved bilen. Det følger imidlertid av både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at det i visse tilfeller kan foreligge en mangel ved bilen på tross av at selger har solgt den ”som den er”. Dette gjelder blant annet når selger har gitt uriktige opplysninger ved salget.

Ved å oppgi justert kilometerstand på bilen vil selger ha gitt uriktige opplysninger til kjøperen. Justeringen av kilometerstanden utgjør derfor en mangel ved bilen, selv om den er blitt solgt ”som den er”.

Prisavslag eller heving

Har du kjøpt en bil som er beheftet med en mangel vil du som regel ha krav på at selger reparerer mangelen. Reparasjon av mangelen vil imidlertid ikke være aktuelt dersom mangelen består i at bilens kilometerstand har blitt justert. Dette fordi det ikke er mulig å reparere bilen slik at den oppgitte kilometerstanden stemmer. Derimot vil det være aktuelt å kreve heving eller prisavslag. Gjennomgående vil det være lettere å få medhold i krav om prisavslag, da terskelen for å heve bilkjøpet ligger høyere. Bakgrunnen for dette er at et heving vil ramme selger hardt.

Reklamer i tide

Dersom du oppdager at kilometerstanden på bilen du har kjøpt er blitt justert, er det avgjørende at du fremsetter en reklamasjon innen utløpet av reklamasjonsfristen. Dette betyr at du må sende en melding til selger hvor du påberoper deg mangelen innen en viss tid. Har du kjøpt bilen som privatperson av en profesjonell forhandler vil reklamasjonsfristene i forbrukerkjøpsloven gjelde. Er kjøpet inngått mellom to private personer vil derimot reklamasjonsfristene i kjøpsloven gjelde.

Har du spørsmål om dine rettigheter når kilometerstanden på bilen er blitt justert?

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Retting av mangler etter kjøp av bil
Bobilen er fuktskadet – hva gjør jeg?