Er servitutten personlig eller reell?

En servitutt er en begrenset rådighetsrett over en annens eiendom. En servitutt kan også kalles for en heftelse på en eiendom. Servitutten kan være tidfestet eller evigvarende. 

En servitutt blir i utgangspunktet etablert ved avtale mellom partene. I tilfeller hvor servitutten ikke er konkret og spesifisert oppstår det tvist om den er av personlig eller reell karakter. Er den personlig er den knyttet til deg som person, mens er den reell er den koblet til eierskapet av eiendommen. En reell servitutt vil dermed tilhøre den som eier eiendommen til enhver tid.

Et eksempel på en tvist om servitutter kan være at to naboer har inngått avtale om at den ene naboen har rett til båtplass hos den andre. Når naboen som har fått rett til båtplass skal selge eiendommen sin oppstår det tvist om servitutten bare gjaldt han, eller om den også gjelder den fremtidige eieren av eiendommen. 

Utgangspunktet ved vurderingen av servitutter

Utgangspunktet ved vurderingen av om en servitutt er personlig eller reell er ordlyden i avtalen mellom partene. Er ikke ordlyden klar, må man tolke avtalen. Relevante vurderingsmomenter er stiftelsesgrunnlaget, eiendommens karakter og beliggenhet, samt bruken og adferden til partene.

Selv om en servitutt etter ordlyden ser ut til å være personlig har vi rettspraksis som viser at den likevel har blitt ansett som reell. Et eksempel på dette er Rt. 1966 s. 1044 som omhandlet naustrett.

Utgangspunktet ved vurderingen av om en servitutt er personlig eller reell er om den er ment å avhjelpe en mangel eller svakhet ved eiendommen til servitutthaver. Er servitutten ment å avhjelpe en mangel er det som regel en reell servitutt.

Står du ovenfor en tvist om servitutter?

Da bør du kontakte oss i Tønsbergadvokatene. Vi har god og bred erfaring innen saker om servitutter og nabotvister. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak. 

Advokatutgifter?

Har du innboforsikring vil den kunne dekke advokatutgifter opp til 100 000 kroner. Den gjelder i utgangspunktet alle typer saken, men det er likevel noen unntak. Vi kan reglene og unntakene, og bistår deg slik at du ikke vil få noen uventede utgifter.