Når tomtegrensen er uklar

Tomtegrensen er ikke bestemt av lov Det er ingen lov som bestemmer hvor tomtegrensen går. Når man skal fastsette grensen mellom to eiendommer vil grensemerker eller offentlige målinger som oftest gi svaret. Men disse kan være unøyaktige. Dette kan særlig være tilfelle der tomtegrensen ble satt for mange år siden og det er tvil om … Fortsett å lese Når tomtegrensen er uklar