Har du skadet deg på skolen?

Er du blitt utsatt for en skade på skolen er dette å regne som en yrkesskade, du kan da har krav på erstatning. Vi i Tønsbergadvokatene hjelper deg å fremme erstatningskrav.

Går du på skole er yrkesskader dekket via NAV jf. folketrygdloven § 13-10. Alle kommuner og fylkeskommuner er også pliktet til å sørge for ulykkesforsikring for sine elever etter opplæringslova § 13-3b. I tillegg til dette kan du være dekket av andre forsikringer som for eksempel barneforsikring, samt forsikringer via foreldrenes jobb.

De ulike forsikringene, og hva de dekker kan oppleves som vanskelig å sette seg inn. Vi anbefaler bruk av advokat. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å fremme erstatningskrav.

Melde inn skade?

Det er skolen som skal sende inn skademelding til NAV. Erfaringsmessig er det ofte glipp i de interne rutinene på dette. Det anbefales dermed at det sjekkes at skademelding faktisk er sendt.

Hva kan man få dekket?

Forsikringene skal dekke skader som skjer på skolen, på veien mellom hjem og skole, skoleturer, i praksisplass og arrangementer i regi av skolen. Forsikringen dekker nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varige skader.

Et eksempel hvor skade på skolen førte til erstatning er et tilfelle hvor en 12 år gammel gutt brakk den ene fortanna i gymtimen på skolen. I årene som gikk måtte han til tannspesialister, samt ha regulering som følge av skaden. Personen måtte også sette på krone. Dette er behandlinger som kan være veldig kostbare. Store deler av disse utgiftene ble dekt gjennom skolens forsikringer. De resterende utgiftene ble dekt av guttens barneforsikring.

Eksempelet ovenfor viser at det er lurt å undersøke mulighetene for erstatning. Det kan spare deg for mye penger. Vi i Tønsbergadvokatene hjelper deg med dette.

Har du eller ditt barn fått en skade på skolen?

Kontakt oss i Tønsbergadvokatene for en uforpliktende vurdering av din sak. Vi har bred erfaring på området og hjelper deg gjerne.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved advokat Alexander Dunsby.