Har du blitt skadet på jobben?

Skadet på jobb – må meldes til NAV Forsikringen dekker utgifter og tap som følge av personskade som oppstår i forbindelse med arbeid. For at skaden skal anses som en yrkesskade må den skyldes en ulykkesskade, det vil si at rene belastningsskader ikke er dekket. Når du har blitt skadet på jobb, skal denne meldes … Fortsett å lese Har du blitt skadet på jobben?