Visste du at hovedtariffavtalen(HTA) kan gi deg yrkesskadeerstatning?

Svært få er klar over at man har særskilte rettigheter dersom man blir skadet på jobb når man er ansatt i stat eller kommune.

En klient fikk utbetalt 265 000,- mer i erstatning som følge av bedre rettigheter i Hovedtariffavtale.

Er du ansatt i stat eller i kommune og er yrkesskadet

Da vil du kunne ha krav på yrkesskadeerstatning under Hovedtariffavtalene (HTA) i henholdsvis stat og kommune. En slik ordning berører svært mange arbeidstakere i Norge. Mange er ikke klar over at det ligger en mulighet for erstatning i Hovedtariffavtalene, og kan derfor gå glipp av betydelige erstatningsbeløp.

Tariffavtaler

Statsansatte og kommuneansatte har hver sine tariffavtaler. Statens Pensjonskasse administrerer normalt oppgjør etter HTA Stat, mens forsikringsselskapet til den enkelte kommune foretar oppgjør under HTA Kommune.

Dersom yrkesskade inntraff i forbindelse med en bilulykke, dekkes den normalt også av bilansvarsforsikringen. Yrkesskadeforsikringslovens regler og Hovedtariffavtalens regler skal samordnes. I forhold til bilansvaret er det ikke noe tilsvarende krav til samordning.

Ikke dobbel yrkesskadeerstatning

Du som skadelidt kan ikke kreve dobbel erstatning, dvs. at du ikke kan få full erstatning under alle regelsettene. Men du kan velge det regelsettet som gir best resultat for deg. Valget av regelsett kan altså ha stor betydning for erstatningsutmålingen.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om yrkesskadeerstatning

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Fikk bjelke over seg mens han var på jobb
Har du blitt skadet på jobb