Er du blitt utsatt for voldtekt?

Er du blitt utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt kan du ha krav på oppreisning for den straffbare handlingen. Oppreisningen er en kompensasjon for den krenkelsen du er blitt utsatt for.

Advokathjelp i saker om voldtekt

Alle som er blitt utsatt for voldtekt har et ubetinget krav på bistandsadvokat. En bistandsadvokat ivaretar deg som fornærmet i en straffesak. Advokat Alexander Dunsby i Tønsbergadvokatene har god og bred erfaring som bistandsadvokat og hjelper deg gjerne.

En bistandsadvokat fremmer ditt erstatningskrav under straffesaken. Blir straffesaken henlagt bistår advokaten i stedet med å kreve oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Du kan ha krav på voldsoffererstatning selv om straffesaken blir henlagt ettersom beviskravene er ulike i erstatningsretten og strafferetten.

Ved bruk av bistandsadvokat kan du få dekket advokatutgiftene dine. Kontakt oss i Tønsbergadvokatene så skal vi gi deg råd om hva som skal til for at det skal være gratis for deg.

Hva har du krav på?

Er du utsatt for voldtekt har du krav på oppreisning etter skadeerstatningsloven § 3-5. Oppreisningen er en kompensasjon for den krenkelsen du er utsatt for, og er ikke ment å dekke et økonomisk tap. Oppreisningen utmåles normalt etter en skjønnsmessig vurdering, hvor man vurderer handlingens art, samt hvor skadet fornærmede ble.

I voldtektssaker har imidlertid Høyesterett bestemt at det skal være et normert beløp for oppreisning. Dette beløpet er satt til kroner 150 000. Oppreisning etter voldtekt er normert til 150 000 kroner uavhengig av om man krever oppreisning i en straffesak eller ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. I saker som er spesielt grove, som for eksempel hvis det har vært flere gjerningsmenn eller den fornærmede er mindreårig, kan det forekomme unntak fra dette beløpet.

Hva bør du gjøre?

Er du blitt utsatt for voldtekt bør du kontakte Tønsbergadvokatene. Vi bistår deg i innhenting av dokumentasjon, samt bistår deg i din sak slik at du får den oppreisningen du har krav på.

Kontakt Advokat Alexander Dunsby – Tlf 932 22 953 eller dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Voldsoffer fikk 450 000 kr i erstatning

Mishandling i ekteskap – fikk erstatning