Har du vært utsatt for overgrep?

Dersom du har vært utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep har du krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat.

En bistandsadvokat vil gi deg hjelp og støtte i en ellers vanskelig periode. Vedkommende vil ivareta deg som person, og de rettigheter du har i forbindelse med en slik sak.

Straffeprosessloven om bistandsadvokat ved overgrep

Iht. straffeprosessloven § 107a har fornærmede rett til å få oppnevnt bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep. I denne sammenheng er det ikke avgjørende hvordan politiet klassifiserer det enkelte lovbruddet ved anmeldelse. Det skal heller ikke foretas noen vurdering av bevisene i straffesaken før bistandsadvokat oppnevnes. Det avgjørende er om det objektivt sett er inngitt en anmeldelse som ligger innenfor rammene til den aktuelle straffebestemmelsen.

Bistandsadvokatens oppgaver

En bistandsadvokats kjerneoppgave vil være å ivareta dine interesser med hensyn til straffekrav og erstatningskrav: herunder eventuelt påklage en henleggelsesbeslutning, krav om ny etterforskning av gammel sak og arbeide med det borgerlige rettskrav. Du kan også ta kontakt med advokat i forkant av en eventuell anmeldelse for å få råd og bistand.

Bistandsadvokaten vil gi deg løpende informasjon under sakens gang, orientere deg om etterforskningskritt, påtale og videre saksgang.

Du kan ha rett til bistandsadvokat uavhengig om det blir fremmet straffesak eller ikke. Dersom du har vært utsatt for seksuelle overgrep, ta kontakt med Tønsbergadvokatene for å få en vurdering av saken din.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om overgrep

Relaterte saker:

Bistandsadvokat ved overfall eller ran