Hva er voldsoffererstatning?

Har du fått en skade etter vold, kan du på nærmere vilkår kreve erstatning fra staten.

Har du vært utsatt for vold? Da kan du ha krav på voldsoffererstatning

Den som har vært utsatt for vold eller et overgrep, kan kreve over 6 mill. kroner fra staten. Både fysiske og psykiske skader er omfattet av ordningen.

Kontoret for voldsoffererstatning

I Norge har vi en ordning som innebærer at du som voldsoffer ikke er avhengig av gjerningspersonens betalingsevne for å få en økonomisk kompensasjon for den skaden du har blitt påført. Ordningen innebærer at du kan søke erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). Blir du tilkjent erstatning herfra, vil du få utbetalt penger fra staten, mens KFV overtar erstatningskravet mot gjerningspersonen. Dette innebærer en enklere saksbehandling for den voldsutsatte som slipper å inndrive kravet ovenfor gjerningspersonen selv.

Fysisk og psykisk vold og skader

Både ved fysiske og psykiske skader vil du kunne søke erstatning fra staten. Det behøver ikke å være grov vold, da også mindre overgrep kan få store konsekvenser for den enkelte. De fysiske skadene er ofte de mest synlige, men ikke nødvendigvis de mest omfattende for offeret.

Erstatningsutmåling

Erstatningsutmålingen ved voldsoffererstatning følger i utgangspunktet samme prinsipper som ved annen personskade, som trafikkskade og pasientskade. Du kan få erstattet tapt inntekt, påførte utgifter, tap i fremtidig inntekt, fremtidige utgifter, menerstatning og oppreisning for tort og svie.

I voldsoffersaker vil man kunne få fri rettshjelp. Vi kan også kunne representere deg som bistandsadvokat dersom du er fornærmet i en straffesak. Hva er voldsoffererstatning?

Tønsbergadvokatene kan bistå deg med søknad om voldsoffererstatning og vil innhente nødvending dokumentasjon for kravet.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om vold og voldsoffererstatning

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Voldsoffer fikk 450 000 i erstatning
Mishandling i ekteskapet – fikk erstatning