Hva er en bistandsadvokat

Er du blitt utsatt for en straffbar handlig har du normalt rett til en bistandsadvokat. En bistandsadvokat jobber for å ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i straffesaker. Både fornærmede og etterlatte har behov for et spesielt vern i slike saker.

Hva gjør en bistandsadvokat

En bistandsadvokat gir deg råd og veileding gjennom rettssaken, men også under møte med politiet under etterforskningen. Advokaten gir deg hjelp med hvordan prossessen er og hva du må være forberedt på i møte med rettsvesenet.

Videre kan også en advokat hjelpe deg dersom du har et erstatningskrav som følge av den straffbare handlingen.

https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/personskade/voldsoffererstatning/ja-du-trenger-advokat-for-a-soke-voldsoffererstatning
https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/personskade/voldsoffererstatning/ja-du-trenger-advokat-for-a-soke-voldsoffererstatning

Hvem har krav på bistandsadvokat

De tilfellene som gir rett til bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107. Eksemler på slike tilfeller er dersom du har blitt utsatt for vold, utsatt for et seksuelt overgrep eller det foreligger et brudd på besøksforbud.

Dersom sakens karakter og art tilsier det, kan retten også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller hvor fornærmede har blitt utsatt for en alvorlig hendelse. Dette vil retten vurdere konkret i hver sak, så hvis du føler du har behov for hjelp bør du ta kontakt med en advokat som kan hjelpe deg.

Fritt valg av advokat

Som utgangspunkt oppnevner retten en advokat for deg. Men dersom du har et ønske om en spesiell advokat vil retten som regel oppnevne denne. Et unntak er hvis oppnevnelsen av den foretrukkende advokat fører til forsinkelse i saken, da kan retten oppnevne en annen advokat enn den du ønsket.

Politiet er pålagt å informere etterlatter og fornærmede om muligheten til representasjon av advokat.

Ta kontakt med advokat Alexander Dunsby

Advokat Dunsby har lang erfaring som bistandsadvokat og hjelper deg gjennom hele din sak.Ta kontakt i dag om du har spørsmål eller ønsker en vurdering av din sak.