Barn har krav på erstatning ved familievold

Familievold og vold i nære relasjoner er et utbredt samfunnsproblem og på vårt kontor i Tønsberg møter vi mange voksne og barn som har vært utsatt for fysisk og psykisk vold fra et nært familiemedlem.

Vi opplever for ofte at barna i disse sakene i større eller mindre grad blir «oversett», både med hensyn til eventuell straffesak og med hensyn til krav om erstatning ved familievold.

Barn har krav på erstatning

Barn har, på lik linje som voksne, krav på erstatning. Det er av naturlige årsaker vanskelig for barnet selv å ivareta sine interesser. Det er derfor viktig at barnas omsorgspersoner kjenner til barnas rettigheter. Både barn og voksne som har vært utsatt for psykisk og fysisk vold vil kunne kreve oppreisningserstatning og andre former for erstatning. Kravet kan rettes mot gjerningspersonen, for eksempel i forbindelse med en straffesak eller ved et vanlig sivilt søksmål, men ofte vil man alternativt kunne søke Kontoret for voldsoffererstatning om utbetaling av erstatning.

Barn som er vitner til familievold

I familievold ser ser vi at det er to «grupper» av barn: barna som har vært vitne til vold mellom foreldrene, og barna som selv har blitt utsatt for vold. Barn som selv har blitt utsatt for vold vil som hovedregel alltid ha krav på erstatning. I tillegg vil barnet ha krav på egen bistandsadvokat. Barn som har vært vitne til vold mellom foreldrene vil også som hovedregel ha krav på erstatning. Forskning viser at det er svært skadelig for barn å være vitne til, eller overhøre, at en nær omsorgsperson blir utsatt for vold, trusler og krenkelser.

Straffbar handling

Høyesterett avgjorde i 2010 at det å være voldelig mot barnets omsorgsperson i påsyn av barnet er en straffbar handling ovenfor den som blir utsatt for volden. Men det er også en straffbar handling ovenfor barnet som er vitne til volden/krenkelsene. Dette innebærer at svært mange barn som har levd i en familie hvor vold har vært utøvet, vil kunne ha krav på erstatning. Det er verdt å merke seg at det heller ikke her nødvendigvis er et krav om at volden er anmeldt til politiet.

Erstatning i voksen alder

Mange barn opplever langtidsvirkninger etter å ha vært eksponert for vold. Enten i form av vold mot barnet selv, eller ved å ha vært vitne til vold mot nær omsorgsperson. Skadene kan først vise seg i ungdomsårene eller i voksen alder. Personen kan i slike tilfeller kunne ha krav på ytterligere erstatning i form av erstatning for økonomisk  tap og/eller menerstatning. Barn har krav på erstatning ved familievold.

Foreldelse av erstatningskrav

Det er regler om foreldelse av erstatningskrav. Det er derfor viktig å ikke vente for lenge med å fremme kravet.

Kontakt Tønsbergadvokatene om du spørsmål om familievold!

Send meg gjerne en epost på dunsby@advokat.no eller ring meg på 932 22 953.

Har du krav på fri rettshjelp?

Tønsbergadvokatene hjelper hele Vestfold, men også i andre deler av landet.

Relaterte saker:

Har du vært utsatt for overgrep har du krav på bistandsadvokat
Mishandling i ekteskapet – fikk erstatning